Positief opvoeden

Eén van de belangrijkste taken die ouders hebben, is om kinderen te leren omgaan met hun zowel positieve als negatieve gevoelens, zoals opwinding, je ergens op verheugen, frustratie en teleurstelling. Elk kind wordt ook regelmatig geconfronteerd met situaties die spanning of stress opleveren, bijvoorbeeld bij een examen of belangrijke wedstrijd. Sommige kinderen maken in hun leven ingrijpende gebeurtenissen mee die hen diep raken zoals een echtscheiding of het overlijden van een geliefd persoon.

Eigen gevoelens goed kunnen hanteren, is belangrijk voor het welbevinden en succes in het verdere leven. Emotionele veerkracht beïnvloedt onze relaties met anderen, bepaalt hoe verdraagzaam en betrokken we zijn en hoe we verschillende situaties hanteren. Veerkracht kan het ontstaan van emotionele problemen voorkomen.

Als kinderen emotionele veerkracht ontwikkelen, hebben ze daar veel profijt van. Ze hebben meer kans dat ze:

Zorgzaam en sociaal vaardig zijn.
Zich kunnen inleven in en gevoelig zijn voor de behoeften van anderen.
Eigen emoties kunnen hanteren en ook negatieve gevoelens kunnen verwerken om zich daarna beter te voelen.
Kunnen omgaan met stress, zoals examendruk of onprettige ervaringen, zoals een pijnlijke medische behandeling.

Bij veerkrachtige kinderen is de kans kleiner dat ze gevoelens op een negatieve manier uiten of een uitlaatklep zoeken in ongewenst gedrag. Ze hebben minder de neiging om problemen te ontkennen of uit de weg te gaan. Ze rekenen er niet op dat anderen hun problemen wel zullen oplossen of met ze hebben.

BOUWSTENEN

Emotionele veerkracht of stabiliteit omvat zes belangrijke vaardigheden:

1. Gevoelens kunnen herkennen en accepteren
 • Laat je kind merken dat het gewoon is om verschillende gevoelens te hebben en te tonen. Het is normaal en gezond om zowel ups als downs te ervaren. Het is onmogelijk en ook niet goed om kinderen voor elke tegenslag op opwinding te willen beschermen.
 • Praat met je kind over verschillende gevoelens en hoe je die herkent. Met boeken, verhalen, toneelspel, tekenen en muziek kun je een kind helpen om uiteenlopende gevoelens te begrijpen.
 • Toon en praat ook over je eigen emoties en gevoelens. Kinderen leren veel over gevoelens door haar het gezicht en de gebaren van hun ouders te kijken.
2. Eigen gevoelens op een goede manier kunnen uitdrukken
Kinderen moeten leren hoe je gevoelens kunt uiten en welke woorden, uitdrukkingen en gedrag daarvoor geschikt zijn. Ouders kunnen helpen door hun kind te leren op welke momenten ze gevoelens kunnen uiten, tegen wie, hoevaak en hoeveel. Kinderen moeten ook leren wat ongeschikte manieren zijn om je gevoel te uiten.

Hier volgen een aantal tips hoe ouders kinderen kunnen stimuleren om gevoelens op een goede manier te uiten.
 • Help je kind, zodat hij zich vrij voelt om over zijn gevoelens te praten.
 • Beloon goede manieren van gevoelens uiten met positieve aandacht.
 • Grijp in bij verkeerde manieren van gevoelens uiten. Als je steeds op dezelfde manier bepaalde consequenties laat volgen op ongewenst gedraag, leert je kind wat het verschil is tussen goede en verkeerde gevoelsuitingen.

3. Een positieve kijk op het leven hebben
Hoe kinderen zich voelen hangt samen met de hoe ze over zichzelf denken en praten en de ervaringen die ze opdoen in hun dagelijks leven.
 • Stimuleer optimisme. Dat hangt samen met zelfvertrouwen en hoe het kind zich emotioneel voelt.
 • Stimuleer nieuwsgierigheid, dat leidt ertoe dat kinderen leren.
 • Stimuleer voldoening en tevredenheid. Dan leren ze om bepaalde dingen te aanvaarden, verdraagzaam zijn naar anderen en blij te zijn met wat hebben en wie ze zijn.
4. Vaardigheden leren om met problemen om te gaan
 • Problemen zelf leren oplossen. Geef zelf het goede voorbeeld en laat je kind zien hoe je alledaagse problemen aanpakt en oplost. Leer je kind om een probleem op te delen in kleinere onderdelen, en die 1 voor 1 gemakkelijker kan oplossen.
 • Stimuleer positief denken.
 • Leren om jezelf te ontspannen. Laat zien dat je als ouder in tijden van stress niet moet vergeten om voor jezelf te nemen en te ontspannen.
 • Stimuleer het zoeken van steun. Vertel je kind dat het belangrijk is om over je gevoelens te praten, bij de ouders of anders bij iemand anders.
5. Negatieve gevoelens kunnen hanteren
Help je kind om zelfstandig negatieve gevoelens te leren verwerken, zonder dat volwassenen daar steeds bij moeten helpen.

6. Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen
Wanneer kinderen overstuur zijn door een ingrijpende gebeurtenis, moeten ouders geruststellen en zorgen dat het gevoel van veiligheid weer wordt hersteld. Zorg dat je beschikbaar bent om je kind door een crisis heen te helpen.
Cookie instellingen