Documenten

Kinderopvangtoeslagentabel 2022Hier vindt u onder andere het jaarverslag, koersplan, het tarievenoverzicht, klachtenprotocol, de handleiding van het ouderportaal en het privacyregelement.
 
Opvang Onderwijs
Jaarverslag 2021 Jaarverslag 2021
  Koersplan 2019 - 2023
  Identiteitscommissie
Tarieven
Tarieven 2022  
Kinderopvangtoeslagentabel 2022  
VNG adviestabel ouderbijdragepeuterwerk 2022  
Kinderopvangtoeslagentabel 2023  
VNG adviestabel ouderbijdragepeuterwerk 2023  
   
Beleid en Protocollen
Beslisboom: alle leeftijden: thuisblijven of niet bij corona klachten
Samenvatting pedagogisch beleid Medicijnverstrekking
Klachtenregeling en klachtenformulier Klachtenprotocol
Protocol kinderopvang & COVID-19 Vertrouwenspersoon
Pedagogisch werkplan BSO Schorsing en verwijdering
Pedagogisch werkplan peuteropvang Niet samenwonende ouders
Pedagogisch werkplan kinderdagverblijf Privacyreglement
Regels gebruik BSO bus Privacy toelichting
Gedragscode opvang Allente Protocol onderwijs & Covid-19
Locatie-overstijgende opvang  
Beleid vaccinaties  
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de kinderopvang  
Voedingsbeleid  
Gebruik sieraden  
Zindelijkheid  
Privacy opvang  
   
Afspraken en voorwaarden
Algemene voorwaarden kinderopvang  
Aanvullende voorwaarden opvang van Allente  
Informatie over flexibele opvang  
3-uurs regeling  
LRK-nummers opvanglocaties  
IKK voor ouders Allente  
Handleiding Ouderportaal  
Tegemoedkoming eigen bijdrage tijdens sluiting corona  
Cookie instellingen