Gastouderbureau

Opvang via een gastouder heeft zo zijn voordelen. Het is kleinschalig, de opvangtijden zijn flexibel en uw kind verblijft, vaak samen met een paar andere kinderen, in een gezinssituatie. Gastouderopvang is kinderopvang op maat, afgestemd op de behoeften van ouder en kind.
Meer informatie over het Gastouderbureau vindt u in deze brochure.

Selectie van gastouders
Gastouders worden zorgvuldig geselecteerd. Zo zijn er regels gesteld aan het opleidingsniveau van de gastouder, kijken wij naar de persoonlijkheid van de gastouder en de veiligheid van de woning. De gastouder en alle volwassen huisgenoten moeten aan alle wettelijk eisen voldoen. Zij zijn ondermeer verplicht om in het bezit te zijn van een verklaring omtrent gedrag.
Klik hier voor de selectie-criteria voor gastouders.
 
Koppeling
Wanneer wij een gastouder voor u hebben gevonden die aan uw wensen kan voldoen, volgt er een kennismakingsgesprek. Besluit u om met elkaar verder te gaan, dan volgt het koppelingsgesprek en gaat er een proefperiode in van twee maanden. Een van onze bemiddelingsmedewerkers houdt contact met u en de gastouder. Bij de start van de opvang gaat u een contract met het Gastouderbureau aan van minimaal 6 maanden, met uitzondering van bijzondere situaties zoals ontslag of stoppen van gastouder. Daarna hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand, ingaande op de dag van de schriftelijke opzegging.

Kosten
Voor onze bemiddeling brengen wij u maandelijks bemiddelingskosten in rekening. Voor de opvang spreekt u zelf met de gastouder de hoogte van het uurloon af. Wij kunnen u hierin adviseren. Het Gastouderbureau vervult de kassiersfunctie. Dit betekent dat wij de afgenomen uren factureren bij de vraagouder en uitbetalen aan de gastouder.
 
Meer weten over het Gastouderbureau?
Voor meer informatie over de gastouderopvang kunt u contact opnemen met het Gastouderbureau, tel.: 0226-320208, keuzetoets 7, of per e-mail: [email protected].
 
Gastouder aan huis
Naast gastouderopvang bij de gastouder thuis, bemiddelt ons gastouderbureau ook bij een gastouder aan huis. Bij een gastouder aan huis blijven uw kind(eren) in hun eigen omgeving, slapen in hun eigen bed en spelen met hun eigen speelgoed.
Klik hier voor meer informatie over Gastouder aan huis.

GGD inspectierapporten
Onze gastouders worden regelmatig geïnspecteerd door de GGD. U kunt deze teruglezen op de site van het Landelijk Register Kinderopvang.
Het meest recente inspectierapport kunt u hier vinden
 

Gastouders gezocht

Momenteel zijn wij op zoek naar gastouders, bij voorkeur woonachtig in Langedijk. U kunt zich altijd aanmelden als gastouder of vraagouder. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar bovenstaand mailadres.

Lees ook het verhaal van Linda en Gina. Zij zijn al een paar jaar met veel plezier gastouders.
Cookie instellingen