Alle kinderen horen erbij op Integraal Kindcentrum De Carrousel

Onderwijs en opvang onder één dak, dat is waar Allente naar streeft. Ook De Carrousel/Fonkelsteen streeft ernaar een Integraal Kindcentrum (IKC) te worden en werkt daar hard aan. "We zijn volop in beweging om een breed aanbod te kunnen bieden", vertelt Tammy Reurslag, directeur van de school. Begin dit jaar werd een belangrijke stap gezet, met de start van een VVE peuteropvang. Uniek is dat deze naast de al bestaande opvangmogelijkheden die Kinderopvang Babbels op de locatie De Carrousel aanbiedt zal komen. "We gaan als één team werken en versterken elkaar op die manier alleen maar, zodat het kind zich onder optimale omstandigheden kan ontwikkelen."

Door samen te werken kunnen Allente en Babbels een compleet pakket aan opvangmogelijkheden bieden. "Met dit Integrale Kindcentrum kunnen we invulling geven aan een doorgaande leerlijn voor kinderen van twee tot dertien jaar en op deze manier nog beter werken aan de ontwikkeling van kinderen in een vroeg stadium", vertelt Tammy. Ook kinderen die bijvoorbeeld extra ondersteuning kunnen gebruiken bij hun (taal)ontwikkeling of die door omstandigheden in de thuissituatie niet direct aansluiting kunnen vinden, kunnen hier terecht. De peuteropvang van Allente is namelijk tevens een VVE-locatie. Op deze groep wordt voor- en vroegschoolse educatie aangeboden wat er op gericht is om ontwikkelingsachterstanden te verminderen. Tevens biedt het opvangmogelijkheden voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Met de subsidierelatie is er een goede samenwerking met de gemeente van Heerhugowaard. De VVE groep is open van 08.30 tot 12.30 uur, met uitzondering van de vrijdag. Babbels biedt peuterdagopvang van 07.00 tot 19.00 uur, indien gewenst op flexibele tijden, en voor- en naschoolse opvang. 

ODC De Klink

"De lokalen zitten naast elkaar; de peuteropvang van Allente en flexibele dagopvang van Babbels, de ruimte wordt in de middag voor de bso gebruikt", vertelt Sylvia Mol van Allente. "Onderling wordt er al vanaf de voorbereiding veel samengewerkt. De kinderen spelen samen buiten, zullen samen feestdagen vieren en werken gezamenlijk aan thema's. Ook met de kinderen van de basisschool komen ze geregeld in contact." Kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking horen er eveneens helemaal bij op dit IKC, dankzij de samenwerking met ODC De Klink (onderdeel van Esdégé-Reigerdaal). Zij doen met hun begeleiders regelmatig mee met activiteiten op de peuteropvang en in de klassen, ontmoetingen die voor vrijwel alle betrokkenen verrijkend zijn. "Achter één voordeur bieden we gezamenlijk al die verschillende disciplines aan", vertelt Kim van der Woerdt van Babbels. "Aan alle wensen van de kinderen en de ouders kunnen we voldoen. Hoe tof is dat?"

Jenaplan

De betrokken partijen zien de ontwikkeling tot een IKC als een project dat ze gezamenlijk dragen, altijd met de gedachte dat het kind centraal staat. Alle neuzen staat daarbij dezelfde kant op. Tammy: "Onze wens is een totaalconcept aan te kunnen bieden, waarbij kinderen al op jonge leeftijd kennis kunnen maken met het jenaplanconcept en zo mooi doorkunnen groeien naar het basisonderwijs op de Carrousel of locatie Fonkelsteen. Binnen het Jenaplanconcept hebben we veel aandacht voor zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, omgaan met elkaar en rekening houden met elkaar. We stimuleren het lerend vermogen van het kind. Daarbij is een nauwe samenwerking met de ouders erg belangrijk. Helaas worden we daarin nu tegengehouden door corona. We missen momenteel echt hun aanwezigheid en daarmee hun ondersteuning in de school, maar het is even niet anders." Hopelijk is er snel weer meer mogelijkheid op dit gebied!

Uw kind aanmelden voor IKC De Carrousel kan zowel bij de school ([email protected]) als bij de opvanglocaties ([email protected] en [email protected]).
Cookie instellingen