Bij 8 Cool Tools komen dromen uit!

Vanuit het onderwijskansenbeleid subsidieert gemeente Heerhugowaard het project 8 Cool Tools (praktijkklas). Dit project voor leerlingen uit groep 8 met een uitstroomperspectief van praktijkonderwijs of VMBO-BB streeft ernaar onderwijs op een ontdekkende en praktische manier aan te bieden om zo de eigen motivatie voor het leren bij de kinderen te vergroten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door gastlessen op het voortgezet onderwijs en excursies naar bedrijven en organisaties.
 
Praktische invulling van lesstof
8 Cool Tools is voor kinderen die gebaat zijn bij een praktische invulling van de lesstof. “De 8 Cool Tools-praktijkklas helpt de leerlingen enorm bij het verstevigen van een positief zelfbeeld, het vergroten van de motivatie voor het leren, het krijgen van een positief toekomstperspectief en het vergroten van de studievaardigheden en de zelfredzaamheid,” legt projectleider Dennis Wever uit. Hij heeft ervaring als leerkracht in het regulier basisonderwijs en praktijkonderwijs. “Ook streeft het project ernaar de kloof tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs te verkleinen. Verder is er veel aandacht voor het opdoen van succeservaringen.” Het 8 Cool Tools-project is gestart in schooljaar 2021-2022. De leerlingen zijn op het gebied van communicatie, techniek, zorg & welzijn, groen en kunst & cultuur aan de slag gegaan. Voor elk domein is er een afwisselend programma, met diverse werkvormen en werkbezoeken. De lesdagen van de 8 Cool Tools-klas (1 dag per week) beginnen en eindigen veelal op Kindcentrum De Vaart in Heerhugowaard. Dennis: “De leerlingen houden in hun portfolio hun bevindingen bij en reflecteren op hun eigen leerdoelen. Naast interessante weetjes opdoen, wordt er ook gewerkt aan de taal-, reken- en studievaardigheden.” Ook verwezenlijken de leerlingen hun dromen in het droomproject. “Daarbij zoeken ze informatie op over hun droom, stellen ze e-mails op en voeren telefoongesprekken. Tot op heden hebben twee leerlingen post ontvangen van AZ naar aanleiding van hun droomwens om een speler van AZ te interviewen.”
 
Inspiratievolle samenwerking
Het project 8 Cool Tools is ook altijd op zoek naar inspiratievolle samenwerking. Een voorbeeld van zo'n samenwerking is het bezoek aan woonzorgcentrum De Raatstede van de Pieter Raat Stichting in Heerhugowaard. “De leerlingen hebben in tweetallen twintig interviewvragen voorbereid in de klas. Door middel van rollenspel hebben ze eerst de basisregels van interviewen geleerd. Vervolgens hebben ze oudere bewoners van De Raatstede geïnterviewd, wat tot prachtige gesprekken heeft geleid,” aldus de projectleider. Wethouder John Does spreekt zijn waardering uit voor het 8 Cool Tools-onderwijskansenproject: “Veel kinderen hebben er baat bij om te ontdekken door zelf te doen en zichzelf op die manier verder te ontwikkelen. Geloof in eigen kunnen wordt vergroot, dat geeft een jongere vertrouwen! Het zou mooi zijn als dit project een vervolg krijgt. Dit is een prachtige aanvulling op het reguliere onderwijs, een goed voorbeeld van een ‘onderwijskans’, zoals de gemeente daar graag aan wil bijdragen.”
 
Als u als persoon, instelling of organisatie iets voor het 8 Cool Tools-project kunt betekenen of graag meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met projectleider Dennis Wever via [email protected] of 06-83086843 (woensdag/donderdag)

Artikel Stadnieuws HHW
Cookie instellingen