Leerlingen Fonkelsteen maken egelhuisjes voor in de schooltuin

De leerlingen van groep 8 van basisschool de Fonkelsteen hebben egelhuisjes gemaakt voor in de schooltuin. Zij hebben dat gedaan omdat egels volgens Stichting OERR, het jeugdprogramma van Natuurmonumenten, tegenwoordig maar moeilijk een plek kunnen vinden om te overwinteren. 

Vol energie zijn de kinderen de afgelopen twee weken aan de slag geweest met de egelhuisjes. Er werd overlegd, samengewerkt en kritisch gekeken of de huisjes aan de eisen voldoen. De eerste huisjes zijn inmiddels door de leerlingen in de schooltuin geplaatst en daarnaast zorgen ze ervoor dat er eten in de buurt is wat geschikt is voor egels. Na de herfstvakantie zullen de andere huisjes een plek in de schooltuin krijgen. “Zo hopen we dat veel egels hier een veilige plek vinden voor de winter”, aldus de leerkracht van groep 8, Joost Feld.

Het gaat slecht met de egels
Het gaat slecht met de egels in Nederland. De afgelopen tien jaar is de helft van alle egels verdwenen. Stichting OERRR roept kinderen daarom op om in opstand te komen voor de egels door bijvoorbeeld egelhuisjes te maken. Feld heeft dit opgepakt met zijn groep. “Eerst kregen de leerlingen de opdracht om in groepjes uit te zoeken waar egels leven, hoe ze leven, wat ze eten, wat de gevaren voor deze dieren zijn, hoe we ze zouden kunnen helpen en aan welke eisen de egelhuisjes moeten voldoen. De conclusies mochten ze in de klas aan elkaar presenteren”, aldus de leerkracht. 

Na de presentaties zijn de leerlingen samen in overleg gegaan over hoe het huisje eruit moet zien en werden de taken verdeeld. “We moesten zelf alle materialen zoals hout en gereedschap regelen. Ja, we hebben dus gekeken wie wat in huis heeft en zo de taken verdeeld”, aldus leerlingen Emma en Jennifer.

Adoptie-egels
Via wildopvang De Bonte Piet in Midwoud heeft de Fonkelsteen twee egels geadopteerd. Deze egels zijn vorige week vrijgelaten in de schooltuin. Met zorg werden ze uit de doos getild en in de tuin gezet in de buurt van een zelfgemaakt egelhuisje, die op de bodem bezaaid is met een laag zaagsel. De egel had dit snel door en zocht een veilig plekje in het huisje. Jailey, Dewi, Jennifer, Anne en Emma zijn er enorm trots op dat de egel meteen een schuilplek zocht in hún huisje.

“Heel mooi om te zien hoe de leerkracht de kernkwaliteiten eigenaarschap en samenwerking in dit project inzet in dit groep. Het is echt vanuit de kinderen gekomen en zij zijn ook zelf eigenaar voor het laten slagen ervan”, aldus Tammy Reurslag, directeur van basisschool de Carrousel/Fonkelsteen. 

Op www.facebook.com/obsdefonkelsteen is het filmpje te zien waarin de egel wordt vrijgelaten en een veilig plekje in het zelfgemaakte huisje zoekt. 

Artikel Rodi Media
Cookie instellingen