Muziek verbindt op De Hasselbraam

Al een jaar kunnen peuters terecht bij peuteropvang De Kleine Braam. Deze opvanglocatie is onderdeel van IKC in wording De Hasselbraam, waar een doorgaande leerlijn wordt aangeboden voor kinderen van twee tot en met twaalf jaar. De Kleine Braam is bovendien sinds kort een VVE-locatie, wat betekent dat peuters terechtkunnen die bijvoorbeeld een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben of om andere redenen extra ondersteuning kunnen gebruiken om aansluiting te vinden met leeftijdsgenoten.

Nieuwe kinderen welkom bij peuteropvang De Kleine Braam

De peuters hebben hun plekje op De Hasselbraam al helemaal gevonden. “Verschillende keren per week vindt er een wisselwerking plaats tussen de basisschoolkinderen en de peuters van De Kleine Braam”, vertelt Janette Kuipers, directrice van De Hasselbraam. “Kinderen uit de peuter- en kleutergroep spelen over en weer bij elkaar in het lokaal of ze worden betrokken bij de thema’s waarmee de basisschool aan de slag is. Ook spelen de peuters tegelijk met de kleuters buiten. En natuurlijk vieren we de jaarlijkse feestjes samen met elkaar.”

Muziek als taalstimulans

Net als op De Hasselbraam speelt ook op De Kleine Braam muziek een centrale rol. Janette: “Kinderen kunnen zich op honderd manieren en in honderd talen uitdrukken. Aan ons de taak om dat te verstaan. Vooral jonge kinderen kunnen zich nog niet altijd uitdrukken in gesproken of geschreven taal, maar wel via dans, muziek, tekenen, kleien, beweging of geluid. Kinderen kunnen veel meer dan wij denken en ieder kind is uniek. Ze hebben plezier in het zingen, de autonomie van het kind wordt gerespecteerd, op deze wijze wordt het zelf doen gestimuleerd en leren de kinderen spelenderwijs taal.”
 

Blokfluitlessen

Om de ontwikkeling van taal te stimuleren wordt er op de VVE groep regelmatig gekozen voor liedjes met klanken die de kinderen graag meedoen en een rijk taalgebruik hebben. De liedjes sluiten aan bij het thematisch werken van startblokken. Elke dinsdagochtend krijgt de vaste pedagogisch medewerker Chantal ondersteuning van collega Jessica, die muziek als specialisatie heeft. Janette: “Muziek hoort er voor de peuters al bij. Op de basisschool trekken we die lijn door met het aanbieden van blokfluitlessen in groep 4, musicalklassen voor kinderen vanaf groep 6 en een naschools aanbod in samenwerking met Cool.”
 

Meld je kind aan

Op De Hasselbraam weten ze het: muziek ontroert, verbindt, stimuleert, activeert en geeft plezier. Zowel op de basisschool als de peuteropvang zijn nieuwe kinderen van harte welkom. Aanmelden kan via [email protected]. De Kleine Braam is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.dehasselbraam.nl.

Artikel Heerhugowaards Nieuwsblad
Cookie instellingen