Nieuwbouwplannen voor de Carrousel

Op 25 oktober mochten Fred Wapstra (waarnemend directeur) en Inge de Groot (directie-ondersteuner) voor de Raadscommissie en de wethouder gebruik maken van ‘inspreekrecht’ om de nieuwbouw op de begroting te krijgen. Daar staat standaard 5 minuten voor. Daarom hebben een filmpje van 1.30 minuut gemaakt over de wensen voor nieuwbouw van de Carrousel en Fonkelsteen! Want een filmpje zegt dan veel meer dan duizend woorden. Raadsleden gaven aan deze vorm van betrokkenheid zeer te waarderen. De wethouder gaf voor de Raadscommissie aan deze plannen te omarmen, vooral door het door ons verwoorde brede maatschappelijk wijk belang.

Op 9 november vergadert de voltallige gemeenteraad over de vaststelling van de begroting 2023. Hier is onze nieuwbouw een onderdeel van. Die avond weten we of we het proces van nieuwbouw kunnen gaan starten!

Duimt u met ons op 9 november mee?
Cookie instellingen