Nieuws

Ontwerpfase IKOC Noord-Scharwoude van start

NOORD-SCHARWOUDE - Horizon Zorgcentrum, Allente en gemeente Dijk en Waard ondertekenden dinsdag 18 oktober een samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van het Integraal Kind en Ouderen Centrum (IKOC) in Noord-Scharwoude. De gemeenteraad heeft in oktober 2021 besloten goedkeuring te geven aan het initiatief van Horizon en Allente zodat de ontwikkeling van het IKOC van start kon. Sindsdien is een programma van eisen opgesteld en is via een Europese aanbesteding de architect geselecteerd. De ontwerpfase voor het centrum is inmiddels van start gegaan. Het IKOC zal bestaan uit een gebouw met vijftig zorgwoningen met ondersteunende voorzieningen voor Horizon Zorgcentrum én een Integraal Kindcentrum van Allente voor 200 basisschoolleerlingen, dagopvang en buitenschoolse opvang. Het centrum komt aan de Tulpenstraat 2, op de plek van de voormalige Mariaschool. Horizon Zorgcentrum, Allente en de gemeente zijn voor deze ontwikkeling een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Hierin zijn duidelijke afspraken gemaakt voor de periode van de start van het ontwerpproces tot aan het moment van contracteren van de uitvoerende partij(en). Belangrijk doel van de gezamenlijke huisvesting is dat de verschillende doelgroepen (ouderen en kinderen) elkaar ontmoeten en van en met elkaar leren. Modern, duurzaam en toekomstbestendig Met de ontwikkeling van dit project wordt voor IKC Waterrijk, nu nog gevestigd aan de Schoolstraat, een modern, duurzaam en toekomstbestendig gebouw gerealiseerd. En met de realisatie van de vijftig zorgwoningen wordt tegemoet gekomen aan een grote behoefte aan dit soort woningen. Dit zal de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt het gebouw van de voormalige Mariaschool gesloopt. De Potjessloot die nu nog langs de Tulpenstraat loopt, wordt omgelegd zodat deze tussen het IKOC en de voetbalvelden van LSVV komt te liggen.    Ontwerpfase De ontwerpwerkzaamheden voor het centrum zijn inmiddels begonnen. De opmerkingen en suggesties uit de buurtbijeenkomst van april dit jaar worden door de architect zoveel mogelijk in het ontwerpproces meegenomen. Zo werd door omwonenden de wens uitgesproken voor behoud van zoveel mogelijk groen en de realisatie van onder meer een wandelroute/voetpad en beweegtuin in de buitenruimte bij het IKOC. Een veilige verkeersontsluiting rond het IKOC vinden de omwonenden ook van belang. Vervolg Het voorlopig ontwerp voor het IKOC moet in januari 2023 klaar zijn en wordt daarna gepresenteerd aan betrokken omwonenden. De wens is om in het eerste kwartaal van 2024 met de bouw te beginnen. De voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de locatie zijn al gestart. De oplevering van het IKOC staat gepland voor de zomervakantie van 2025. Bron: Rodi Media.

Schoolplein De Hasselbraam wordt Gi-Ga-Groen

Op het schoolplein van obs De Hasselbraam is woensdagochtend 5 oktober de eerste boom geplaatst en onthuld door Allente-mascotte Lenny. De onthulling vormde de start van het project om van het plein een groen schoolplein te maken met onder meer veel beplanting, een educatieve moestuin en een buitenlesruimte. De Hasselbraam is al een tijd bezig met de voorbereidingen. Directeur Janette Kuipers heeft samen met de leerlingenraad en het team plannen bedacht die door de architect Jan de Vries nu in een officiële tekening zijn vastgelegd.  Waarom een groen schoolplein? Janette: “Groene schoolpleinen hebben een positief effect op kinderen. Er wordt meer gespeeld, intensiever en gevarieerder. Een groen schoolplein nodigt kinderen uit om oog te hebben voor de natuur. Ook is het concentratievermogen van kinderen beter na het buitenspelen op een groen schoolplein. Maar we doen dit niet alleen voor de kinderen. Een groen schoolplein voorkomt hittestress en wateroverlast en zorgt ook voor minder geluidsoverlast. De buurt rondom de school kan daarnaast meegenieten van de groene omgeving en de vele voordelen daarvan.” Gi-ga-groen!  Van 5 tot en met 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Dit schooljaar is het thema ‘Gi-ga-groen’. Voor De Hasselbraam hét moment om te starten met het vergroenen van het schoolplein. Met hulp van hoveniersbedrijf De Hondsdraf is woensdagochtend 5 oktober de eerste berk geplaatst. Deze is gesponsord door Amigoplant. Lenny, de mascotte van Allente, heeft samen met de leerlingenraad de eerste boom onthuld en rondom de boom ook zaden ingezaaid. Na de onthulling zongen alle kinderen ook het officiële lied ‘Gi-Ga-Groen’ van Kinderen voor Kinderen en werd er op het podium gedanst. Deze periode is er op school natuurlijk ook extra aandacht voor kinderboeken en lezen, onder meer in de vorm van boekpromotie, extra voorlezen en de consulent van de bibliotheek die in de groepen komt.  Een ‘groentje’ bijdragen Om het gehele groene schoolplein-project voor De Hasselbraam te kunnen realiseren, is de school op zoek naar particulieren, bedrijven en instellingen die iets kunnen bijdragen aan het plein. De leerlingenraad doet hier via Facebook een oproep toe met een kort filmpje waarin ze ook de plannen voor het plein delen. Janette: “We zijn op zoek naar sponsors en/of bedrijven die materialen willen aanbieden die wij kunnen gebruiken. Ook zijn helpende handen van bijvoorbeeld een hovenier en mensen met groene vingers zeer welkom. Kun je ons op enige manier helpen? Wij horen graag van je via [email protected] of 072-5726786. Een donatie kan naar NL86RABO0138692114 ten name van De Hasselbraam, met de omschrijving ‘Groene schoolplein Hasselbraam’. 

Shalina Groenveld 'over de kop van een turnster'

Shalina Groenveld (juf op IKC Sint Joseph) wist het zeker: als ik later een dochter krijg, dan mag ze écht niet op turnen. Ze wilde haar kinderen behoeden voor het ‘zwarte gat’ waar ze in belandde nadat ze op 16-jarige leeftijd was gestopt met turnen op hoog niveau, omdat ze de druk om altijd maar te moeten presteren niet aankon. Ze besloot haar ervaringen van zich af te schrijven in een boek, ‘Over de kop van een turnster’, dat onlangs verscheen bij uitgeverij BoekScout. Laten we de drang om te presteren loslaten en plezier weer vooropstellen “Ik heb jarenlang in de overlevingsstand gestaan”, bekent ze. “Om mijn verleden maar niet in de ogen te hoeven aankijken.” Toen twee jaar geleden andere oud-turnsters met hun eigen verhalen over machtsmisbruik, vernedering en grensoverschrijdend gedrag naar buiten traden, besefte de 34-jarige Heerhugowaardse dat het niet normaal was dat ze zich altijd zo rot voelde. “Ik ben hen enorm dankbaar dat zij de deur open hebben gezet. Hun verhalen zijn zo herkenbaar. Ik dacht dat ik de enige was. Eindelijk viel het kwartje: dáár komen mijn gevoelens dus vandaan.” Jarenlang had Shalina een masker op: naar buiten toe speelde ze mooi weer, maar eenmaal thuis was ze moe, boos op alles en iedereen en had ze depressieve gevoelens. “Ik ging maar door, altijd moest er maar gepresteerd worden. Het was ook vluchtgedrag: als je iets niet erkent, dan is het er ook niet. Toen ik moeder werd, had ik nog een extra stok achter de deur: de kinderen hielden me op de been. Dat ik middenin een burn-out zat, wilde ik niet zien. Ik móest door voor mijn gezin.” Spiegelen De negatieve gevoelens gingen echter niet weg. “Ik begreep er niks van: ik had toch een goed leven?. Pas toen ik vanwege corona noodgedwongen thuis kwam te zitten, vond ik de rust en de ruimte om mijn leven op een rijtje te zetten. Ik heb veel gelezen, gesprekken gehad met coaches en een psycholoog en een online cursus NLP gedaan om de trauma’s uit mijn jeugd te verwerken. Rust vond ik bij meditatie en yoga. Ik ontdekte dat ik veel liever voor mezelf moest zijn en dat mijn kinderen zich spiegelen aan mij: als ik gestrest ben, nemen zij dat over. Dus als ik rustig ben, worden zij dat ook. Er ging een wereld voor me open.” Herprogrammeren In de coronaperiode besloot Shalina bovendien haar ervaringen van zich af te schrijven. “Ik moest mijn jeugd als het ware herbeleven om mezelf opnieuw te kunnen ‘programmeren’. Het is een lang proces geweest om de knop te kunnen omzetten.” Eenzaam Jarenlang was Shalina boos. Op de turnwereld, om hoe die in elkaar steekt en hoe coaches jonge meisjes jarenlang in hun macht kunnen houden. “Als turntalent ben je zo intensief bezig met je sport, er is geen tijd voor feestjes of speelafspraakjes, ik moest altijd trainen. Daardoor was ik heel eenzaam en ben ik veel gepest. Ik was ook nog eens heel verlegen, maar dat zag de buitenwereld als ‘arrogant’. De enige die je begrijpen zijn de andere turnsters. Maar dat zijn ook je concurrenten. De coaches lieten dan ook geen mogelijkheid onbenut om ons tegen elkaar op te zetten. Ik heb me vaak afgevraagd: waarom heeft niemand ingegrepen?” Maar Shalina was ook boos op haar ouders. “Dan dacht ik: ‘Waarom hebben ze mij niet van turnen afgehaald?’. Maar omdat ik na elke les trots vertelde wat ik geleerd had hadden ze geen enkel idee van wat er speelde in de turnhal, dat ik gekleineerd werd en dat ik me ongelukkig voelde. Ze dachten te doen wat het beste is voor mij.” Begrip Door haar problemen en trauma’s diep in de ogen te kijken, heeft Shalina haar negatieve gevoelens kunnen omzetten naar iets positiefs. Ze heeft niet alleen begrip gekregen voor de opstelling van haar ouders, maar zelfs voor haar vroegere trainers. “Zo’n coach wilde ook gewoon de beste worden, hij deed na wat anderen voor hem ook deden. Ik praat het zeker niet goed, maar probeer het wel te begrijpen. Het is spiegelgedrag. Het beste zou zijn als we kunnen afstappen van het beeld hoe turnen moet zijn, hoe de trainingen moeten zijn. Waarom pakken we het niet op een andere manier aan? Met aanmoedigingen en positiviteit, zodat jonge kinderen kunnen groeien in plaats van klein en onzeker worden gemaakt.” Plezier halina ziet het ook terug in haar werk als leerkracht op basisschool Sint Joseph in De Noord. “Laten we die drang om te presteren loslaten. Plezier is veel belangrijker. In het turnen wordt altijd maar gestreefd naar perfectie, maar daarmee voed je de angst bij kinderen om fouten te maken, om anders te zijn. Ik wil mijn kinderen én mijn leerlingen graag meegeven dat ze goed zijn zoals ze zijn. Zodat ze geloven in zichzelf.”  Dankzij haar nieuwe kijk op het leven is bij Shalina de liefde voor het turnen weer teruggekomen. “Ik heb veel andere sporten geprobeerd, maar ik miste telkens de uitdaging die bij turnen hoort. Ik hou gewoon van turnen. Door te gaan groepsspringen bij Turn Totaal Langedijk heb ik het plezier teruggekregen.” Haar dochter van zes zit inmiddels ook op turnen. “Als ik haar naar turnles breng en al die kleine meisjes met turnpakjes en strikken in het haar zie huppelen richting de turnhal, dan maakt dat me blij. Allemaal hebben ze er zin in en willen ze graag die handstand en radslag leren. Zo hoort het te zijn. Wat is turnen toch een mooie sport.” Shalina’s boek is te bestellen via boekscout.nl en via haar eigen site, www.shalinagroenveld.nl. Rodi Media

Juf Tineke de Lange kijkt terug op een fantastische periode

Tineke de Lange is sinds vrijdag 15 juli geen leerkracht meer van het IKC Oudkarspel voorheen de Sint Maartenschool. De Langedijkse neemt na 42 jaar werkzaam te zijn geweest afscheid. “Ik ga met prepensioen. Dat had ik vorig jaar al aangekondigd. De reden is dat mijn man ook met pensioen is, dus hebben we nu samen alle tijd om leuke dingen te doen”, vertelt Tineke, die daags na het grote afscheid nog steeds onder de indruk is van wat er allemaal werd georganiseerd. De tientallen bossen bloemen, kaartjes, de cadeautjes en flessen wijn; alles bij elkaar mag het duidelijk zijn dat de collega’s van de Sint Maartenschool haar zullen missen. Kleuterjuf Tineke de Lange, geboren en getogen Langedijkse, heeft eigenlijk altijd al geweten dat ze kleuterjuf wilde worden. “Werken met kleine kinderen heeft me altijd getrokken, dus volgde ik mijn opleiding op de KLOS in Bergen. Maar denken dat je dan meteen een baan hebt, dat was een verkeerde gedachte. Ik was niet de enige die ging solliciteren, het waren er in die periode wel 250 die tegelijkertijd een baan zochten. Af en toe ergens invallen lukte nog wel. Op een gegeven moment was ik het zat en gaf ik het solliciteren op. Ik werd bij Bosta BV in Alkmaar aangenomen als receptioniste/telefoniste. Zo had ik in ieder geval een baan. Het heeft een jaar geduurd, voordat ik op zoek ging naar iets anders.’’ Sociale Zaken Tineke solliciteerde bij de gemeente Heerhugowaard. “In principe ook voor de functie van receptioniste/telefoniste, maar ik kwam terecht op de afdeling Sociale Zaken en kreeg de verantwoording over de uitkeringen. Natuurlijk bleef ik om me heen kijken of er ergens op een school behoefte was aan een kleuterjuf. Nergens dus. Ik heb twintig jaar met veel plezier bij de gemeente gewerkt.’’  Tineke en haar man kregen twee dochters. “Toen onze kinderen van de Mariaschool afgingen kreeg ik van verschillende kanten seintjes dat ze op de Sint Maartenschool een kleuterjuf zochten. Daar werd ik blij van. Helemaal toen ik werd aangenomen. Eindelijk het beroep wat ik altijd zo graag wilde uitoefenen!’’ Kleuters “Ik werk dolgraag met kinderen vanaf vier jaar. Ik heb ook een aantal jaren voor de klas gestaan in groep 3 en 4, maar de kleuters vind ik het mooiste. Zo onbevangen. Zoveel humor. Kinderen in de leeftijd van vier tot zes jaar zijn open en heel leergierig. Je ziet hen ook groeien en de gesprekken die ze met je voeren zijn fantastisch. Daarom ben ik zo dankbaar dat ik dit bijna 22 jaar heb mogen meemaken. En dan het afscheid. Twee dagen lang. Er waren nog meer collega’s die afscheid namen. We zijn verwend door de collega’s en kinderen. Spelletjes, liedjes en pannenkoeken eten. En niet te vergeten de lieve woorden van de ouders.’’ Songfestival Op Tinekes laatste werkdag verzorgden collega-leerkrachten een aantal optredens (muziek, sketches). “Het leek wel een compleet songfestival, dat werd afgesloten met een heerlijke barbecue. Het was een afscheid om nooit te vergeten.’’  Tineke en haar man Bert hebben nu alle tijd om samen op vakantie te gaan, lange wandelingen te maken of even de boot te pakken en door het Oosterdelgebied te varen. Samen hebben ze vier kleinkinderen die ongetwijfeld ook wat extra aandacht krijgen. Voor Tineke is het een passend afscheid geworden na 42 jaar productieve jaren. Artikel Rodi Media

Leerlingen met en zonder beperking spelen op rolstoelvriendelijk schoolplein

Ze hebben het voor elkaar! Leerlingen van basisschool IKC in Oudkarspel kwamen zelf met het idee om rolstoelvriendelijke speeltoestellen voor hun medeleerlingen te laten plaatsen. Met allerlei acties haalden ze meer dan 35.000 euro op. En vanmorgen werd het eerste speeltoestel feestelijk geopend. "Het is een droom die uitkomt", aldus Hannah, een van de initiatiefnemers.  'Het is een soort parcours geworden waar kinderen allerlei spelletjes kunnen doen die ook leerzaam zijn", vertelt Hannah trots. Samen met Bibi, Kiki, Mandy, Amy en Andries kwamen ze zelf bij de schoolleiding met het idee op de proppen omdat ze vonden dat hun schoolgenoten met een lichamelijke beperking ook gewoon buiten moesten kunnen spelen. "We zijn erg trots op het resultaat", vertelt Kiki.  Hun doel was om een speciaal aangepast speelplein mogelijk te maken, waar zowel de kinderen van de Kanz-klas als de andere leerlingen gebruik van kunnen maken. In de Kanz-klas zitten onder anderen leerlingen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Met allerlei acties zoals het ophalen van lege flessen en auto's wassen werd meer dan 35.000 euro opgehaald. "Dat is echt bizar veel", vertelt Andries. "Ik had nooit verwacht dat je dat als kind kunt ophalen." Schoolvoorbeeld De kinderen van groep 8 zijn volgens directeur Ariane Breimer een schoolvoorbeeld van burgerschapsonderwijs, waarbij het draait om de basisnormen en waarden van onze samenleving. "Het raakt me enorm, dit is wat je ieder kind gunt. Een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen met elkaar samen speelt en leeft. Ik ben enorm trots op ze." De kinderen zijn ook erg blij met het resultaat van hun harde werk. "We hebben net al het speeltoestel getest met de kinderen van de Kanzklas en ze vonden het erg leuk want ze moesten lachen", aldus Hannah. "Dat is echt goud waard", vertellen Amy en Mandy. "Het lijkt alsof we het onmogelijke hebben bereikt."   Artikel NHNieuws Artikel Rodi Media

Langedijker Run weer een groot succes

Zondag 12 juni werd de Langedijker Run weer gehouden en het was weer een groot succes! Deze zevende editie van de Run was één groot feest. Met bijna 700 deelnemers aan de start had de organisatie onder aanvoering van Ton Horseling een mooi deelnemersrecord te pakken. “Wij kijken met ontzettend veel plezier terug op een prachtige editie van de Run. Het hele dorp én omstreken was uitgelopen voor dit evenement, dus alle deelnemers konden rekenen op enthousiaste aanmoedigingen en applaus. Ondanks de coronapauze, of dankzij de coronapauze, was er een groot deelnemersveld dit jaar, fantastisch! Onze hele grote dank gaat uit naar alles deelnemers, vrijwilligers, EHBO de Verbondenheid, fotografe Diane Rozendaal, DJ Frank Merk, Michel Butter van De Waard Transport en alle mensen langs het parcours voor hun ondersteuning”, aldus Horseling, die ook de speakerfunctie voor zijn rekening nam. Over het parcours gesproken, ditmaal had de organisatie geregeld dat de lopers van de 5 en 10 kilometer via een ponton een sloot konden oversteken, een leuke extra uitdaging voor de lopers. “Sowieso vinden we het leuk om de Langedijker Run ook echt langs mooie plekjes van Langedijk te laten gaan en we houden ervan om elke editie een aantal verrassingen aan te brengen. Naast de ponton over het water ging de looproute ook over het landgoed van Wijndomein De Koen van Pieter de Boer. Letterlijk tussen de wijnranken door, mooi toch?” Bij de kidsrun van Stichting Lief Langedijk van 800 meter werd Morris Koenekoop uit Tuitjenhorn heel knap eerste, bij de 1200 meter was dat Timo Brink uit Zuid-Scharwoude. Voor alle kinderen die hebben gelopen, was er een medaille. Vanuit de opvanglocaties van Allente werd er gerend voor het goede doel; De kanjerketting. Voor dit mooie doel waren er de voorgaande week al diverse acties georganiseerd om geld in te zamelen, en er is totaal € 1820,- opgehaald door de toppers van Allente. Een groot deel van het inschrijfgeld, uiteindelijk een bedrag van rond de 5000 euro, wordt gedeeld tussen dit doel, en Hospice Schagen. Winnaar bij de volwassen op de 5 kilometer werd de Poolse Nederlander Jakub Manikowski uit Nieuwveen, die bijna vliegend over de finish kwam in een tijd van slechts 00:16:14 minuten! Winnaar van de tien kilometer werd Koen Nicolai uit Hoorn in een eveneens razendknappe tijd van 00:30:56. De Businessrun van 5 kilometer werd gewonnen door de toppers van Aannemersbedrijf R. Blankendaal. Zij namen maandag met trots de Gouden Klinker wisselbokaal, een vergulde klinker uit de Dorpsstraat, mee naar de bedrijfskantine in Heerhugowaard! Hiermee namen ze de bokaal over van hun collega’s van Bouwbedrijf De Geus die deze ereprijs de laatste keer in de wacht sleepten. Kijk voor alle uitslagen en video’s van de finish op www.delangedijkerrun.nl.

Na 44 jaar onderwijs tijd voor vrije tijd

In 1978 maakte Elfred Bakker voor het eerst kennis met het onderwijs als groepsleerkracht. Nu 44 jaar later gaat hij met vervroegd pensioen als mede bestuurder van Stichting Allente.  In al die jaren heeft hij een mooie loopbaan gehad en meerdere posities bekleed. En iedere functie heeft zijn charmes gehad en veel opgeleverd.  Elfred zegt zelf: “Ik kijk met trots terug hoeveel we hebben bereikt door het samenspel met het team. Welke functie je ook hebt in een organisatie, je kan het nooit alleen.” Allente Elfred was vanaf 2010 bestuurder van De Blauwe Loper, wat in 2020 is gefuseerd met Atrium en Kinderopvang Langedijk naar Allente. In deze 12,5 jaar heeft Elfred veel betekend voor de scholen in Langedijk en Heerhugowaard door de samenwerking met de gemeente, het samenwerkingsverband en andere gremia. Elfred heeft zich onder andere sterk gemaakt voor de nieuwbouw in St. Pancras, een traject dat wel 15 jaar heeft geduurd, maar waar nu eindelijk hard gewerkt wordt aan een nieuw IKC voor opvang en onderwijs. Menig collega en partner kijkt dan ook met plezier en bewondering terug op de energie die hij al die jaren in de ontwikkeling van de scholen heeft gestoken. Vervroegd pensioen Elfred gaat met vervroegd pensioen, omdat hij altijd heeft gezegd dat hij stopt wanneer hij 65 jaar wordt. Nu de leeftijdsgrens van het pensioen is opgerekt, wil hij toch met 65 jaar stoppen en genieten van zijn vrije tijd. Maar stilzitten is natuurlijk niet aan hem besteed. Hij maakt onderdeel uit van de Raad van Toezicht van Stichting Trigoon om het lijntje met het onderwijs te houden. Daarnaast wil Elfred kinderboeken gaan schrijven en buddy worden van eenzame ouderen en om hen een leuke tijd te bezorgen. Maar het allerbelangrijkste vindt Elfred dat hij thuis de rollen kan omdraaien door voor zijn vrouw te koken, het huishouden en de boodschappen te doen. Kortom, Elfred zal zich niet gaan vervelen in zijn nieuwe rol. Allente wil Elfred Bakker bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de kinderen in het onderwijs en we wensen hem een hele fijne tijd toe met zijn gezin en kleinkinderen. Artikel Dijk en Waard 9 juni

Kleuters en peuters spelen samen op Kindcentrum Atalanta

Op Kindcentrum Atalanta wordt al een aantal jaar gebouwd aan de samenwerking tussen de opvang en het onderwijs, zodat gezamenlijk een doorgaande leerlijn van 0 tot 12 jaar kan worden aangeboden. Op basisschool Atalanta wordt vanaf de kleuters Engels gegeven. Op het kinderdagverblijf komt het Engels terug tijdens de thema’s, in liedjes en tijdens het eten en drinken. Zo leren de kinderen al jong dat er ook andere talen zijn en pikken ze deze taal al spelenderwijs op. De opvang en het onderwijs werken aan gezamenlijke thema’s die ze vaak samen openen of afsluiten. De methode Kanjertraining is zichtbaar in het hele kindcentrum. In de school en op de BSO wordt de Kanjertaal gesproken. Ook spelen de peuters en de kleuters samen. Drie keer per jaar gaan de peuters van IKC Atalanta op bezoek bij de kleuters van het kindcentrum. De peuters mogen meespelen in de klas, worden voorgelezen of mogen een keer op het grote schoolplein spelen. Allemaal dingen die ze vaak spannend vinden als ze net op school starten. Door ze alvast in de klas mee te laten spelen met hun eigen klasgenootjes van de opvang of peuteropvang en hun eigen juf, maken ze op een laagdrempelige manier kennis met de basisschool.  De kleuters maken de peuters wegwijs in de klas, helpen ze met een werkje of spelen samen in de hoek. Dit is heel leerzaam voor de kleuters. Zij voelen zich verantwoordelijk, leren uitleggen en samenwerken en voelen zich, als jongsten van de school, even heel groot. Kijk ook eens op obs-atalanta.nl.  Artikel Rodi 31 mei 2022

Leerlingen halen enorm bedrag op: 35.000 euro voor rolstoelvriendelijk schoolplein

Met allerlei creatieve acties hebben leerlingen van het IKC in Oudkarspel meer dan 35.000 euro opgehaald voor rolstoeltoegankelijke speeltoestellen. Zes leerlingen uit groep 8 kwamen met het idee, omdat ze vonden dat hun schoolgenoten met een lichamelijke beperking ook gewoon buiten moesten kunnen spelen.  De spanning was vrijdagmiddag groot op het schoolplein van het IKC. De leerlingen kregen te horen dat ze in een paar maanden tijd 35.784,32 euro hebben ingezameld. Dat meldt mediapartner Streekstad Centraal. Het is het voorlopige eindresultaat van onder meer lege flessen ophalen, auto's wassen, een sponsorloop en de verkoop van cupcakes. Bibi, Kiki, Mandy, Amy, Hannah en Andries uit de groep acht van juf Susanne zijn de initiatiefnemers van de bijzondere actie. Hun doel was om een speciaal aangepast speelplein mogelijk te maken, waar zowel de kinderen van de Kanz-klas als de andere leerlingen gebruik van kunnen maken. In de Kanz-klas zitten onder anderen leerlingen met een lichamelijke beperking.  De zes initiatiefnemers wilden op het nieuwe plein een soort circuit met een rolstoelvriendelijke schommel en een zandtafel. Ze waren er honderd procent van overtuigd dat het ging lukken: "Zolang we samenwerken, kan ons alles lukken", zeiden de kinderen  tegen NH Nieuws. Het benodigde bedrag was zo’n 20.000 euro en daar is ruim aan voldaan. De zes leerlingen kunnen nu de gemeente Dijk en Waard opdracht geven om een deel van het schoolplein te vernieuwen. Het nieuwe plein moet voor het einde van het schooljaar klaar zijn. Bron: NH Nieuws 25 april 2022, 12.09 uur · Door Redactie Alkmaar e.o.

Twee basisscholen openen samen ’De Grote Rekendag’,

Basisscholen De Phoenix en De Koolvlet opende woensdagochtend op een feestelijke wijze de Grote Rekendag. Dit is een jaarlijkse nationale dag met als doel om kinderen van groep 1 t/m 8 op een andere manier met rekenen bezig te laten zijn. De twee basisscholen deden dit jaar voor het eerst gezamenlijk mee. En dat is best bijzonder. Het schoolplein is gevuld met kinderen en leraren. In totaal zijn het er zo'n 500. Er klinkt muziek, er wordt gelachen, geroepen en waarom staat daar eigenlijk een hoogwerker midden op het schoolplein? Het is allemaal onderdeel van de opening van de Grote Rekendag 2022, met als thema 'bouwavonturen'. Twee juffen worden met de hoogwerker omhoog getakeld om een foto van het geheel te maken. Het is niet alleen een leuk gezicht, maar ook nog eens leerzaam. Het tafereel zal later namelijk gebruikt worden als opdracht. Hoe hoog stond de juf? En hoe bereken je de afstand tussen ons? Als iedereen weer veilig op de grond staat, begeven de kinderen zich naar hun klaslokalen om zich op de verschillende opdrachten te storten. Volgens Michelle Cornfield, rekencoördinator en juf van groep 4 van De Koolvlet, zijn dit soort initiatieven een goede manier om de rekenvaardigheden van kinderen op te krikken, "Het komt te vaak voor dat kinderen het rekenniveau waar naar gestreefd wordt niet helemaal bereiken. Dat komt doordat de doorsnee rekenlessen te veel gericht zijn op de uitkomt goed hebben. Met dit soort dagen komt er juist meer aandacht voor de begripsvormingachter de getallen.' In de lokalen zijn de kinderen druk in de weer. Er worden kubussen geknipt, huizen getekend en Tiny Houses ontworpen. De linialen zijn niet aan te slepen. Ook buiten zijn er activiteiten. "Ze leren dat je met rekenen veel meer kan dan alleen kale sommen oplossen" zegt Cornfield. Integraal Kind Centrum De Grote Rekendag wordt dit jaar extra groot aangepakt, en dat is niet zomaar. Vanaf dit schooljaar zoeken De Phoenix en De Koolvlet, die al het schoolgebouw delen, nadrukkelijk de samenwerking met elkaar op. 'Dat maakt het voor ons extra speciaal. We hebben ook samen Sinterklaas gevierd. Het streven is om uiteindelijk samen met de opvang een IKC te vormen, een Integraal Kind Centrum. Hierbij wordt onderwijs en opvang samengevoegd en kunnen we kinderen van jongs af aan begeleiden" zegt Esther van Dortmont, directeur van beide basisscholen. De Phoenix is een openbare Daltonschool, waar de focus ligt op samenwerking en zelfstandig werken. De Koolvlet is een Rooms-katholieke basisschool, waar ook veel waarde wordt gehecht aan deze begrippen. Toch levert het idee niet uitsluitend positieve berichten op. "Er heerst toch vaak een soort rivaliteit tussen basisscholen. Een soort 'wij-zij cultuur'. Ouders kiezen toch vaak bewust voor een bepaalde basisschool voor hun kinderen. Toch hopen we dat wij onze krachten kunnen bundelen. De scholen hebben misschien een andere structuur, maar een heel vergelijkbare visie op lesgeven", zegt Van Dortmont. Leuker De kinderen van de twee scholen lijken het in ieder geval een goed plan te vinden. De groepen zitten door elkaar in het gebouw verdeeld en er wordt gezamenlijk vrolijk buiten gespeeld. Ook de leerkrachten zijn het erover eens. Cornfield: "Het samen doen maakt het onderwijs leuker en inspirerender voor de kinderen, maar ook voor ons. Vele handen maken nu eenmaal licht werk. Dagen zoals deze kunnen we dan veel groter aanpakken." Artikel Noordhollands Dagblad 31 maart

Afvallessen voor leerlingen IKC Waterrijk

Om kinderen op jonge leeftijd al bewust te maken over zwerfafval en afval scheiden biedt de gemeente gastlessen aan op basisscholen. Dinsdag 29 maart was de aftrap op IKC Waterrijk in Noord-Scharwoude. Leerlingen van groep 5 en groep 6 van IKC Waterrijk kregen bezoek van gastdocent Esther en Wendy van het bureau De Bries. De leerlingen werden tijdens de gastles bewust gemaakt over de impact die zwerfafval heeft op het milieu en de gevolgen van rondzwervend afval voor dieren. Daarnaast leerden zij ook wat ze zelf kunnen doen om zwerfafval te voorkomen en gingen ze enthousiast naar buiten om zwerfafval op te ruimen. Bijzondere vondsten Na een interactieve gastles zijn de kinderen naar buiten gegaan, op zoek naar zwerfafval. Snoeppapiertjes, peuken, plastic verpakkingen en blikjes hadden ze wel verwacht te vinden. Maar het uiteindelijke resultaat overtrof toch de verwachtingen. Ze vonden zelfs wijnflessen, aanstekers, glasscherven, vuurwerk en een stuk vlonder. In en rondom school en het water werd veel zwerfafval gevonden. In slechts een halfuur hebben de leerlingen meerdere afvalzakken vol met zwerfafval opgeruimd! Zo is Noord-Scharwoude weer een stuk schoner! Interactieve gastlessen van De Bries De enthousiaste gastdocenten van De Bries geven jaarlijks honderden gastlessen op basisscholen en het voortgezet onderwijs. Ze vertellen over zwerfafval, afval scheiden, plastic soep en andere belangrijke thema’s zoals recycling en de waarde van afval en grondstoffen. Op een leuke wijze worden kinderen tijdens de gastlessen meegenomen in een interactief verhaal en gaan ze zelf aan de slag met zwerfafval opruimen en afval scheiden. Met de gastlessen wil de gemeente de kinderen en hun ouders/verzorgers bewuster maken van zwerfafval en het belang om afval goed te scheiden. Gastles in de klas halen? De gemeente werkt samen met De Bries. Benieuwd naar de mogelijkheden om zwerfafval en of afval scheiden op jouw school op de agenda te zetten? Neem dan contact op met Team Schoon van De Bries. De interactieve gastlessen worden kosteloos door de gemeente aangeboden. Artikel Dijk&Waard

AZ verlengt met Playing For Succes

AZ en Playing for Success gaan langer met elkaar door. Het contract werd vrijdag in het AFAS Stadion verlengd tot december 2026. De organisatie zet zich in voor kinderen die steviger in hun schoenen willen staan. Ook de komende jaren zijn kinderen hiervoor bij AZ op de juiste plek. In de AFAS Skybox werd de nieuwe overeenkomst getekend door vertegenwoordigers van AZ, de gemeente Alkmaar, Playing for Success en de tien schoolbesturen die aangesloten zijn bij het project. Playing for Success Playing for Success is een project waar kinderen uit groep 7 en 8 en klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs aan meedoen. Het doel is om kinderen die steviger in hun schoenen willen staan een steuntje in de rug te geven. In het naschoolse programma werken de kinderen aan hun zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. Dit gebeurt in het AFAS Stadion, een voor de deelnemers unieke en inspirerende locatie. Sinds dit jaar is AZ-speler Pantelis Hatzidiakos ambassadeur van Playing for Success. Konijn: ‘Hier je doelen halen is fantastisch’ Wethouder Elly Konijn was aanwezig en zette haar handtekening namens de gemeente Alkmaar. Zij is blij dat de samenwerking wordt verlengd. “Het is heel belangrijk voor de kinderen en daarom mag ik dit namens de gemeente Alkmaar weer vijf jaar ondersteunen”, reageerde ze. “Waar kun je nou vertellen dat je ergens naar toegaat waar je dingen leert en dat je dan eigenlijk in het AZ-stadion bent waar andere kinderen nooit komen. Hier je doelen halen is fantastisch.” Rolie: ‘Zijn AZ dankbaar’ “Als je een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen hebt en je komt in een omgeving terecht waar je eigenlijk bent bevoorrecht, dan doet dat iets met een kind”, zegt Playing for Success-voorzitter Marleen Rolie. “We zijn AZ dan ook ongelooflijk dankbaar dat ze dit doen. En als je merkt dat al 2.450 kinderen dat steuntje in de rug hebben gekregen, dan weet je dat er nog meer kinderen zijn die erop zitten te wachten en dit nodig hebben.” Jonker: 'Krachtig project' Namens AZ zette marketingmanager Frank Jonker zijn handtekening onder de nieuwe verbintenis. “Het is geweldig dat we de continuïteit van dit project weten te waarborgen met deze contractverlenging van vijf jaar”, reageert hij. “Sinds de start hebben circa 2.500 leerlingen meegedaan. Dat we dat al vele jaren belangeloos met elkaar bewerkstelligen, zegt iets over de kracht van dit project.” De leerlingen van PCC - Petrus Canisius College, Trinitas College, csg Jan Arentsz, Tabijn, SaKS, Ronduit Scholen Alkmaar, Allente, Blosse, ISOB en SOVON kunnen ook de komende 5 jaar deelnemen aan de training van PfS in het stadion van AZ.

Schoolvoetbaltoernooi afgetrapt - mét aandacht voor smeren van zonnebrand

Op de velden van SVW ‘27 is woensdagmiddag 23 maart het schoolvoetbaltoernooi 2022 afgetrapt. Speciale aandacht ging deze middag uit naar de campagne ‘Nu Smeren voor Later’ van stichting Veilig buiten in de zon. Dankzij de steun van vele sponsors beleeft het Heerhugowaardse schoolvoetbaltoernooi dit jaar zijn 37e editie. In totaal komen circa negentig teams in actie in verschillende categorieën: jongens groep 5/6, meisjes groep 5/6, jongens groep 7/8 en meisjes groep 7/8. Tot en met 8 april worden elke woensdag- en vrijdagmiddag wedstrijden gespeeld; op 6 en 8 april wordt gestreden om de felbegeerde wisselbekers en woensdag 20 april staat de superfinale op het programma tegen de kampioenen van Langedijk.  Smeren Woensdag was tevens de aftrap van de actie Nu Smeren voor Later, een initiatief van de Heerhugowaardse stichting Veilig buiten in de zon die vorig jaar in het leven is geroepen om huidkanker te voorkomen door ervoor te zorgen dat er op zoveel mogelijk buitenplaatsen gratis zonnebrand beschikbaar is. De stichting richt zic vooral op speeltuinen, sportclubs en schoolpleinen, plekken waar veel jonge kinderen zijn. Want juist bij de jonge huid kan blootstelling of verbranding blijvende schade tot gevolg hebben. Juist door nu te smeren en je huid te beschermen tegen overmatige blootstelling aan zonnestraling, voorkom je op latere leeftijd huidkanker. “Met de stichting willen we scholen, kinderdagverblijven, buitenspeel- en sportplaatsen voorzien van dispensers met zonnebrand. Zo kan ieder kind altijd en overal ingesmeerd worden en wordt je huid beschermen tegen de zon net zo vanzelfsprekend als tandenpoetsen.”, aldus Viviane van den Bichelaer, een van de initiatiefnemers. Met crowdfunding, sponsoring, subsidies en schenkingen wil de stichting heel Nederland veroveren. Bij plaatsing van elke dispenser gaat er 5 euro naar het KWF.  Meer weten of dit initiatief steunen? Kijk voor meer informatie op www.veiligbuitenindezon.nl. Artikel Dijk&Waard

Op IKC De Poolster worden talenten gevierd!

Woensdag 16 maart is de Nationale Daltondag. Daltononderwijs is een onderwijssoort waarbij de nadruk ligt op keuzevrijheid voor de leerling, samenwerking met andere leerlingen en de ontwikkeling van zelfstandigheid. In Dijk en Waard zijn meerdere scholen die Daltononderwijs verzorgen. De redactie nam een kijkje bij IKC De Poolster aan de Plutolaan in Heerhugowaard. Bij De Poolster ligt de nadruk op ‘leren leren’ en niet zozeer op ‘lesstof leren’. “Wij werken aan de hand van vijf kernwaarden die we pijlers noemen: zelfstandig werken en verwerken, samenwerking, reflectie, effectiviteit en vrijheid in gebondenheid”, vertelt Diane Radsma, die les geeft aan groep 7/8. “Leerlingen leren zelf hun werk inplannen in een taakbrief en mogen inschatten hoe lang ze over een taak doen. Kunnen ze het al alleen of hebben ze instructies nodig? Toetsen mogen ze maken als ze denken dat ze er klaar voor zijn. Soms blijkt dan dat ze er toch nog niet helemaal klaar voor waren, dat is een leermoment. Fouten maken mag.” Nooit te oud om te leren Voor leerkrachten is het snel schakelen, omdat ze voor de ene leerling meer een coach zijn en voor de ander meer een leider. Maar dat houdt het ook spannend en dynamisch, meent Diane. “Ook als leraar ben je nooit uitgeleerd. Wij leren met en van de leerlingen en elkaar. Belangrijk is dat je je soms ook kwetsbaar moet durven opstellen, zodat de kinderen zien dat ook volwassenen nog wel eens fouten maken. Als je geen fouten maakt, kun je ook niet leren.” Talenten uitdragen Op IKC De Poolster worden talenten gevierd, zodat leerlingen die van school afkomen weten waar ze sterk in zijn, dat uitdragen en er trots op zijn. De Nationale Daltondag wordt dan ook gevierd met een talentendag. Diane: “Kinderen zijn zoveel meer dan taal, rekenen en spelling. Iedereen heeft een talent, maar nog niet iedereen heeft zijn talent al ontdekt. Op onze school werken we elke vrijdagmiddag aan onze talenten en daarbij beperken we ons niet tot ons eigen klaslokaal. Voor de talentendag hebben we ouders benaderd om hun talent te delen met de kinderen. Zo fijn dat zij er ook weer bij betrokken kunnen worden! Misschien kunnen ze wel heel goed koken, bakken, gitaar spelen, voetballen, timmeren of schilderen. Dat mogen ze laten zien! Leerlingen uit de bovenbouw zijn zo enthousiast dat ze zelf ook graag zelf een workshop willen geven aan de kleuters. Het is belangrijk dat ze dat plezier houden, ook als ze straks op het voortgezet onderwijs zitten. Bezig zijn met je passie en je talent zorgt namelijk voor fijne stofjes in je brein!” Tijdens de talentenmiddag op school kwamen verschillende talenten voorbij, zoals acteren (dat werd gegeven door een leerling!), cupcakes versieren, een kookcursus waarbij de heerlijkste wraps en nacho’s werden gemaakt, een voetbalclinic, spijkerfiguren timmeren, perspectieftekenen, verven met scheerschuim en ecoline en nog veel meer.  Ook ‘s middags op de BSO werd druk verder gewerkt aan de talenten van de kinderen. Het was een leerzame middag waar de kinderen met veel plezier aan hebben mee gedaan. Daarnaast was het fijn om de ouders weer in de school te mogen verwelkomen. Al met al kan men terugkijken op een geslaagde talentenmiddag. Dalton IKC als doel Diane hoopt dat IKC De Poolster de samenwerking met andere Daltonscholen, die voor corona was opgepakt, weer verder kan uitbouwen. “Volgend jaar hopen we de talentendag samen met De Phoenix in Broek op Langedijk - net als De Poolster onderdeel van Allente - te kunnen organiseren. Ook streven we naar een vorm van uitwisseling met het Dalton College in Alkmaar. Een ander belangrijk doel is om een Dalton IKC te worden, zodat we ook binnen de kinderopvang, peuterspeelzaal en bso volgens de Dalton-kernwaarden werken. We hopen dat in 2024 te kunnen bereiken.” Meer weten? Kijk op www.ikcdepoolster.nl. Artikel Rodi 9 maart 2022 Artikel Rodi 17 maart 2022

Cookie instellingen