Nieuws

'Wij willen kinderen leren dat bewegen écht leuk is'

Bewegen saai? Het is juist superleuk! Sterker nog: hoe eerder je ermee begint, hoe meer profijt je er later van zult hebben. Gymleraren Marieke Slot (De Wijde Veert) en Dorien Bak (IKC Waterrrijk) zijn initiatiefnemers van Gymfeest Langedijk, wat op 27 oktober van start gaat. Dreumesen, peuters en kleuters zijn elke woensdagochtend van harte welkom om lekker te spelen, klimmen en klauteren, sámen met mama en papa. Marieke en Dorien zijn allebei gymleerkracht; Marieke op basisschool De Wijde Veert in Noord-Scharwoude en Dorien op IKC Waterrijk in Noord-Scharwoude en op De Phoenix in Broek op Langedijk. Marieke vertelt: “Dorien en ik leerden elkaar kennen toen ik haar voetbaltrainster was. Zij studeerde later ook ALO, om net als ik vakleerkracht gym te worden. Ik wilde altijd al graag voor mezelf beginnen. Samen kwamen we op het idee voor Gymfeest Langedijk. Kinderen van 1,5 tot 4 jaar zijn elke woensdagochtend van harte welkom voor een leuke les. We beginnen gezamenlijk met een liedje, dansje of spelletje. Daarna gaan de kinderen klimmen en klauteren op de toestellen. De ouders begeleiden hierbij hun kind. We sluiten de les af in de kring en geven elkaar een high-five!” Meer zelfvertrouwen Marieke en Dorien vertellen dat het een feestje is om een-op-een met je kind te gymmen en bewegen. Daaruit is ook de naam ‘Gymfeest’ ontstaan. “Het is belangrijk dat peuters en dreumesen van kleins af aan leren om met plezier te bewegen en weten dat vallen niet eng is. Tijdens een les staan er genoeg attributen klaar in de zaal, zodat de kids vrijuit en op hun eigen niveau kunnen bewegen. Ze lopen samen met mama of papa aan de hand. Het is ook een sociale training. Zo leren de kinderen met elkaar te delen, krijgen ze meer zelfvertrouwen én wordt de motoriek spelenderwijs getraind. We gaan lekker enthousiast en positief aan de slag. Een les is niet alleen goed voor het kind, maar ook voor de ouders. Zij kunnen tijdens de les met elkaar levelen. Bijvoorbeeld: ‘Doet jouw kind dat ook? Hoe ga je daarmee om?’ Diploma Dorien: “Wat het bewegen met peuters en dreumesen zo leuk maakt, is de bewonderende blik die ze hebben als ze de zaal binnenkomen. Je kan ze nog lekker kneden.” De enthousiaste leerkrachten willen elke les een thema geven. Marieke: “Bijvoorbeeld ‘circus’, ‘vakantie’ of ‘dieren’, zodat ze er ook wat van leren. Bijvoorbeeld: welke dieren zijn er, en wat voor geluiden maken zij?” Aan het eind van een lesblok van acht weken ontvangen de leerlingen een diploma met hun naam erop. “Elk blok heeft andere lessen, want afwisseling is belangrijk.” Gymfeest Langedijk heeft subsidie gekregen van Sportakkoord. “Zij waren heel enthousiast over ons idee. We hebben geld gekregen voor promotie, zaalhuur en materialen. Heel fijn, want daardoor kunnen we een mooie start maken.” Kijk voor meer informatie op www.gymfeestlangedijk.nl Artikel Langedijker Nieuwsblad 

Uniek centrum voor kinderen én ouderen blijkt haalbaar

De komst van een integraal kind- en ouderencentrum (IKOC) op de plek van de Mariaschool in Noord-Scharwoude is een stuk dichterbij gekomen. Uit een onderzoek blijkt dat het project haalbaar is. Het initiatief voor het IKOC komt van Horizon Zorgcentrum en Allente Onderwijs en Opvang. Het idee is dat er een plek komt voor mensen ’van nul tot honderd’ waar woon-zorgfuncties voor ouderen worden gecombineerd met een basisschool en kinderopvang. De gemeente reageerde vorig jaar positief op dit initiatief en de partijen hebben gezamenlijk de haalbaarheid onderzocht om het IKOC (het eerste in Noord-Holland Noord, red.) te realiseren op het terrein aan de Tulpenstraat nummer 2. In een brief aan de omwonenden van het voormalige schoolterrein benadrukt de gemeente dat er nog een concreet plan moet worden gemaakt. Volgens wethouder Nils Langedijk is het de bedoeling dat dit plan in samenspraak met de buurt tot stand komt. Het IKOC zou plaats moeten bieden aan vervangende huisvesting voor integraal kind centrum Waterrijk. Dit centrum is nu aan de Schoolstraat in Noord-Scharwoude gehuisvest. Voor deze school en de opvangfuncties is nieuwbouw nodig om aan de hedendaagse eisen voor binnenklimaat en duurzaamheid te voldoen. Ook is het gebouw aan de Schoolstraat te groot voor het integraal kind centrum. Veel behoefte Het andere deel van het IKOC bestaat uit minimaal vijftig wooneenheden voor bewoners die zorg nodig hebben. ,,Ik ben heel erg blij dat onze plannen haalbaar zijn. Hieraan is een schreeuwende behoefte’’, benadrukt bestuurder Ingeborg Korthals van Horizon Zorgcentrum. ,,Dit is een druppel, we hebben veel meer woningen nodig.’’ Volgens bestuurder Elfred Bakker van Allente streven beide partijen er naar dat de jeugd en ouderen ook echt met elkaar in aanraking komen. Bijvoorbeeld bij het voorlezen, het werken in de moestuin of bij het verzorgen van dieren. ,,We willen niet alleen een pand neerzetten, de inhoud staat voorop.’’ Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat een IKOC met vijftig woon-zorgeenheden mogelijk is aan de Tulpenstraat. Wel zou het - onder meer om te zorgen voor voldoende afstand tussen de bebouwing en het voetbalcomplex van LSVV - noodzakelijk zijn om de watergang tussen de bouwlocatie en de Tulpenstraat te verleggen naar de grens met het LSVV-complex. Hierdoor wordt de Potjessloot direct doorvaarbaar aangesloten op de Achterburggracht. Verder is bepaald dat het complex vanuit stedenbouwkundig oogpunt maximaal vijf bouwlagen mag tellen. Maar volgens Korthals is de kans groter dat het gaat om vier bouwlagen. Vrije sectorwoningen Er is ook gekeken of het basisprogramma zou kunnen worden uitgebreid met de bouw van maximaal veertien vrije sectorwoningen, maar dan zou er ook een parkeervoorziening moeten worden gebouwd en dat is financieel niet haalbaar. Wel is het mogelijk om het aantal woon-zorgwoningen nog wat te verhogen. Het college van burgemeester en wethouders wil het plan snel verder uitwerken en vraagt een voorbereidingskrediet van 500.000 euro aan de gemeenteraad. Dit is onder meer voor het maken van het ontwerp en het bouwrijp maken van het terrein. Volgens Langedijk zal het geld wat al beschikbaar was voor IKC Waterrijk in dit project worden gestoken. Ook het terrein aan de Schoolstraat zal in de toekomst verder worden ontwikkeld als woningbouwlocatie. Langedijk hoopt dat over twee jaar gestart kan worden met de bouw van het IKOC

Juf Mies van De Phoenix feestelijk met pensioen

Na meer dan 40 jaar met kinderen te hebben gewerkt, waarvan de laatste 16 jaar op de Phoenix, mag juf Mies met pensioen. Afgelopen woensdag nam ze feestelijk afscheid van de hele school. In een prachtige limousine van Big Limo werd ze samen met haar man, kinderen en kleinkinderen opgehaald van huis. Het was een prachtig onthaal op het schoolplein van de Phoenix. De chauffeur van Big Limo reed de lange, witte limousine het schoolplein op, waar alle kinderen van de hele school stonden te wachten. Er waren vele ‘ohhhs’ en ‘ahhhs’ bij het zien van de glimmende limousine en er klonk enthousiast gejuich toen juf Mies uitstapte. Door een haag van kinderen met zelf versierde bogen liep Mies naar het podium toe. Daar werd ze toegesproken op deze speciale dag en zongen alle kinderen uit volle borst het welkomstlied. Daarna ging iedereen naar binnen en ging juf Mies, na de koffie met gebak, langs alle groepen. Bij elke groep kreeg ze iets aangeboden; een versje, liedje, een wens, een knutsel, knuffel of cadeau. Kortom: een afscheidstour door de school met allemaal feestelijkheden. Als grote verrassing had juf Mies zelf een heerlijke traktatie geregeld voor alle kinderen van de Phoenix. Buiten op het schoolplein stonden twee van haar kinderen en een kleinkind achter een ijscokar en deelden aan ieder kind een ijsje uit! Na een welverdiende lunchpauze was er buiten op het schoolplein een uitzwaaimoment voor de ouders. Ze kregen de kans om juf Mies te bedanken voor haar jarenlange inzet en toewijding, haar goede zorgen voor hun kinderen en om haar uit te zwaaien. Daarna volgde een heerlijke high coffee and tea geheel verzorgd en geserveerd door het van der Meij College afdeling HBR (Horeca, Bakker en Recreatie), die altijd te porren is voor betekenisvolle opdrachten als deze. Onder het genot van koffie en thee en de overheerlijke zelfbereide hapjes van de van der Meij studenten, zongen de collega’s Mies toe, vertelden anekdotes van vroeger en zetten haar op allerlei manieren in het zonnetje. Hier en daar werd een traantje weggepinkt. Een zeer gewaardeerde collega, die ze ontzettend gaan missen, maar die het verdient met pensioen te gaan. Ook tijdens de receptie daarna, met collega’s , oud collega’s, bestuursleden en genodigden bleek hoe geliefd en gewaardeerd Mies is. Mies kan terugkijken op een werkzaam leven als leerkracht van het jonge kind en op een feestelijke laatste dag op de Phoenix. Ze kan nu echt gaan genieten van haar vrije tijd, kinderen en kleinkinderen, fietsen en op vakantie gaan!

Sint Josephschool heet nu IKC Sint Joseph

De Sint Josephschool in Heerhugowaard-Noord is enorm in ontwikkeling. Sinds 1 augustus gaat deze school verder als IKC Sint Joseph. Dit is een plek waar kinderen van twee tot twaalf jaar samen komen en zichzelf zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Donderdag 9 september was er bij IKC Sint Joseph een feest om deze ontwikkeling te vieren. De middag werd afgetrapt met een openingswoord en de prijsuitreiking van een taartenwedstrijd. Vervolgens werden alle aanwezigen getrakteerd op een voorstelling, gegeven door de kinderen van het IKC. Daarna kon iedereen zich rijkelijk vermaken met allerlei activiteiten voor de kinderen en een loterij met prachtige prijzen, voor de ouders. Een feestelijk middag waarbij alle betrokkenen met elkaar hebben stilgestaan bij deze mooie ontwikkeling in De Noord.  De school is in 1883 gestart als openbare school in De Noord. Er was nog geen leerplicht en ouders moesten voor het onderwijs betalen. Met de onderwijswet van 1917 ontstond de mogelijkheid om scholen een signatuur te geven. De school werd katholiek en het bestuur werd de parochie Heilige Hart van Jezus. Het onderwijs werd vanaf nu gefinancierd door de overheid en er kwam leerplicht vanaf zes jaar. In 1985, door de wet op het basisonderwijs, voegde de kleuterschool zich bij de lagere school in de Rozenhoutstraat. De naam van Sint Josephschool bleef gehandhaafd. Sinds 1 januari 2020 wordt de school bestuurd door Allente. Daaronder vallen diverse opvang- en onderwijslocaties in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar. Deze locaties zijn met elkaar verbonden door een gedeelde visie op openbaar en algemeen bijzonder onderwijs en op de ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar.  Vanaf dit schooljaar gaat de school verder als IKC Sint Joseph waar gestreefd wordt naar een leeromgeving waar Inclusie, Kansrijk en Community centraal staat. Bianca Deinum is als directeur van dit IKC enorm trots op wat de school bereikt heeft. “Nu kunnen wij vanuit de IKC-gedachte onze leerlingen nog meer begeleiden bij hun ontwikkeling naar zelfstandige wereldburgers. Onze IKC-ontwikkeling zal dan ook de komende jaren nog meer verdieping vinden.”  

Winnaars Level UP! sluiten programma af.

Ter afsluiting van het programma Level UP! over bewust en positief gamen vonden woensdag 1 en donderdag 2 september de Level UP! Challenges plaats. Ruim 180 kinderen van de groepen 5 en 6 van verschillende basisscholen waren aanwezig in het AZ Stadion. Ze deden mee aan verschillende leuke en leerzame activiteiten terwijl ze een mooi inkijkje kregen achter de schermen van AZ. In de Alkmaarse voetbaltempel waren onder meer leerlingen van de Heerhugowaardse basisscholen de Hasselbraam, De Vaart, De Vlindertuin en IKC Sint Joseph aanwezig. De klassen waren de winnaars van Level Up! en plaatsten zich zo voor het Challenge Event. Gamen, sporten en speuren Onder het toeziend oog van AZ’s eSporters Dani Visser en Jens van der Flier speelden de kinderen FIFA. Ze scoorden punten in de sportschool waar de spelers normaal hun warming up doen. Tijdens een speurtocht zaten de kinderen achter de desk in de persruimte om een zelfbedacht permoment na te spelen en namen daarna een kijkje in de kleedkamer. Ze mochten pingpongen in het spelershome... Het was één groot feest! Na afloop gingen de kinderen met een goodiebag weer richting school. Level Up! AZ en Bibliotheek Kennemerwaard bundelen hun krachten met de gave lessenreeks Level Up! voor de groepen 5 en 6 van de basisschool. Het project gaat over bewust en positief gamen en is opgezet door AZ en Bibliotheek Kennemerwaard. Het programma bestaat uit een kick-off voor ouders en docenten en vijf (online) lessen van een uur gegeven door een consulent van de bibliotheek. De winnende klassen mogen meedoen aan het afsluitende Challenge Event in het AZ-stadion. Ook enthousiast geworden en wil je meer weten? Meer informatie over het programma en aanmelden voor volgend seizoen vind je op startlevelup.nl.

Opening IKC De Poolster

Daltonschool De Kleine en Grote Beer in Heerhugowaard bestaat 50 jaar en gaat vanaf 23 augustus door als integraal kindcentrum. “En als je iets nieuws gaat beginnen, dan hoort daar ook een nieuwe naam bij”, kondigt bestuurder Elfred Bakker de feestelijke onthulling aan. Directeur Bianca Veldman trekt vanaf het dak van de school het doek omhoog, en daar staat het: IKC De Poolster. Deze eerste schooldag na de zomervakantie, is de allereerste dag van het integraal kindcentrum. Dat betekent dat de school nu ook buitenschoolse opvang (BSO) aan het aanbod heeft toegevoegd. Ook heeft de school sinds een aantal jaar peuteropvang. Daarmee is het een plek geworden waar kinderen welkom zijn van hun tweede tot twaalfde levensjaar. Bianca: “Bij de overkoepelende organisatie Allente is de wens om echt met één doorgaande lijn te werken. Daarom zullen alle scholen op den duur integrale kindcentra worden. De schotten tussen onderwijs en opvang halen we weg. Zo wordt er bij onze peuteropvang en BSO gewerkt met dezelfde pedagogische visie als in de school. Voor de kinderen is het fijn dat ze overal dezelfde gezichten zien, en dat in een vertrouwde omgeving. Overigens zijn er ook leerlingen die na school naar een externe BSO gaan, en dat mag ook.”  Lintje doorknippen Voor het officiële openingsmoment hadden alle kinderen zich maandag om 12.00 uur op het schoolplein verzameld. Toen de directeur weer van het dak afgeklommen was (Elfred door de microfoon: “Juf Bianca doet nu iets dat eigenlijk helemaal niet mag”), was het de beurt aan Kaylan en Haitham. Kaylan uit groep 7/8 zat vorig schooljaar in de commissie die de nieuwe naam koos, mooi in de lijn van de oude naam. Haitham uit groep 4 is een van de kinderen die vanmiddag voor het eerst naar de BSO gaan. Samen mochten ze het lint doorknippen. En daarmee is IKC De Poolster dan officieel geopend! Artikel Rodi Media 23-08-2021

VISles op de Sint Josephschool

Op 7 juli komt VISmeester Mark op bezoek bij de St. Josephschool in Heerhugowaard om op die dag een visles te verzorgen in groep 7/8. Eerst krijgen de leerlingen een biologieles over vis en water, waarna ze aan de waterkant zelf kunnen ervaren hoe leuk het sportvissen is. Tijdens de visles krijgen de leerlingen een inkijkje in het huis van de vis. Deze wereld onder water is praktisch onzichtbaar en juist daarom zo fascinerend. Ook leren de kinderen de basis van het sportvissen en hoe je zorgvuldig omgaat meteen gevangen vis – bijvoorbeeld dat je hem met natte handen moet vastpakken, zodat de slijmlaag niet beschadigt. VISEXCURSIE Na de theorieles gaat de visles ’s middags verder aan de waterkant van een viswater vlakbij de school. Daar kunnen de kinderen in de praktijk ervaren dat vissen een leuke en spannende buitenactiviteit is. Ervaren sportvissers van de vereniging staan klaar om de kinderen te begeleiden, zodat ze op een goede manier leren vissen. Na afloop wordt samen met de kinderen bekeken welke vissoorten er zijn gevangen. Bij sommige vislessen zijn dat er wel vijf of meer! 15.000 SCHOOLKINDEREN Niet alleen leerlingen zijn steevast enthousiast over de vislessen. Juffen en meesters zijn ook vol lof over de gratis service die Sportvisserij Nederland samen met de hengelsportfederaties en -verenigingen aanbiedt. Voor corona werden er maar liefst 650 vislessen per jaar gegeven, waarmee 15.000 kinderen zijn bereikt. Na een visles hebben kinderen meer oog gekregen voor de natuur in hun eigen woonomgeving en ervaren hoe rustgevend het vissen kan zijn. Vissende kinderen gaan vaker naar buiten dan hun niet-vissende leeftijdsgenoten, wat gezond is voor hun lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. Vissen is meer dan vangen. Artikel Heerhugowaards nieuwsblad

Juf Thea neemt afscheid van de Koolvlet

Ook voor Thea Koning is de leeftijd van 66 jaar en vier maanden bijna werkelijkheid. Dat betekent stoppen met werken en volop genieten van andere bezigheden, zoals het knuffelen van het jongste kleinkind van tien maanden. Thea Koning kijkt terug op een werkzaam leven en zal ongetwijfeld met gemengde gevoelens afscheid nemen van vijftien jaar ‘juf zijn’ op De Koolvlet. “Ik kwam in 2006 op deze school terecht. Ik koos bewust voor de groepen een en twee van de onderbouw’’, zegt Thea. “Juist in deze leeftijdsgroep is er de vrijheid om les te geven door middel van thema’s. Ik hou ervan om creatief les te geven en dat past zeker bij de jongste leerlingen. Ik kijk terug op een fantastische periode en ik denk dat het afscheid van deze school, op vrijdag 2 juli, mij niet zo gemakkelijk zal vallen. Je sluit toch ook een lange periode van werken af. Aan de andere kant krijg ik nu alle tijd om aandacht te schenken aan andere zaken, zoals de kleinkinderen, familie en vrienden.’’   Teveel leraren Thea Koning, geboren en getogen Langedijkse, kreeg in 1975 haar eerste baan als juf. “Dat was een periode met een enorm overschot aan leraren. Dan was je blij als je aanstelling kon krijgen. Voor mij was dat op een Christelijke kleuterschool in Medemblik waar ik ook ging wonen. Na drie jaar solliciteerde ik bij ‘de van den Berghstichting’ in Noordwijk, een onderdeel van de Stichting ‘s Heerenloo. Ik gaf verzorgenden daar les in spel, gedrag en bewegingsactiviteiten. Ook deze baan duurde drie jaar. Daarna volgde een periode in een gezinsvervangend tehuis in Wijk aan Zee, waar ik waarnemend hoofd was. Ik was ondertussen getrouwd. Ik stopte met werken toen de kinderen geboren werden. In die periode tekende en schilderde ik regelmatig en volgde muzieklessen. In 1998 ben ik weer gaan werken en kwam ik terecht op de Montessorischool in Heerhugowaard. Ik heb daar met alle groepen leerlingen gewerkt en met heel veel plezier.’’   De Koolvlet Na drie jaar werd ‘juf Thea’ aangenomen op de basisschool De Rank in Noord-Scharwoude. “Vijf jaar heb ik daar gewerkt en dat was een fantastische tijd. In 2006 ging ik werken op De Koolvlet. De vier- tot zesjarigen is precies de groep leerlingen waar ik me thuis bij voelde. Goed naar de kinderen kijken en samen leuke, leerzame en creatieve onderwerpen kiezen. Ik kijk met heel veel plezier naar de laatste vijftien jaar en besef natuurlijk dat het volgende week vrijdag over is, maar wel met de gedachte dat ik alles heb meegemaakt.’’   Veel hobby’s In de laatste tien jaar heeft Thea maar weinig tijd kunnen vrijmaken voor verschillende hobby’s. “Ik schilder heel graag, maar daar is de laatste jaren niet veel van terecht gekomen. Maar ik wandel en lees ook graag en ik vind muziek maken heerlijk. Die tijd heb ik straks, net als meer tijd om oma te kunnen zijn. Ons oudste kleinkind is zes jaar en de jongste tien maanden. Ik kijk er nu al naar uit om daar lekker veel mee te knuffelen.’’ Oud leerlingen van Thea worden van harte uitgenodigd om een afscheidswens te sturen! Dit kan naar RKBS de Koolvlet, Keppelsloot 8, 1721 HJ Broek op Langedijk. Bron: Artikel Langedijker Nieuwsblad

Startende leerkrachten ronden traject af

Het is algemeen bekend dat je pas écht leert autorijden nadat je je rijbewijs hebt behaald. Met lesgeven is dat eigenlijk precies zo; je leert het vak pas echt als je daadwerkelijk voor de klas staat. Maar niet alle scholen hebben tijd, geld of mankracht om startende leerkrachten optimaal te begeleiden, met als gevolg dat nieuwelingen tegen allerlei uitdagingen en problemen aanlopen. Allente heeft aandacht voor talentvolle startende leerkrachten en begeleidt hen tijdens een driejarig coachingsprogramma waarin zij het belangrijk vinden dat de leerkrachten hun eigen stijl van lesgeven gaan ontdekken en leren handelen vanuit hun specifieke kracht. De eerste drie die dit traject succesvol hebben doorlopen, kregen dinsdagmiddag 15 juni hun certificaat uitgereikt.   Coaching als cadeau aan jezelf Het is van groot belang dat startende leraren goed begeleid worden, om ze te behouden voor het vak, vinden ze bij Allente. “We onderstrepen nog maar eens dat de ondersteuning er niet is omdat je het niet kunt, maar simpelweg omdat je het nodig hebt als beginneling”, sprak Elfred Bakker, bestuurder van Allente, tijdens de uitreiking van de certificaten.    Patrick, Collin en Kelly werden ook toegesproken door de directeuren van de scholen waar ze werkzaam zijn; Marlies Vredenburg van De Helix en Janette Kuipers van De Hasselbraam. “Je moet jezelf eerst goed kennen voor je een goede leerkracht kunt zijn”, aldus Kuipers. “Als jij plezier hebt in je werk, dan straal je dat uit naar de kinderen.” Overigens werd ook zijinstromer Ivette, die vanaf de kinderopvang doorstroomde naar het onderwijs en zich daarmee de eerste leerkracht voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar mag noemen, in de bloemen gezet voor haar prestatie.   Bewustwording Patrick, Collin en Kelly delen graag hoeveel ze geleerd hebben van het coachingstraject, dat onder meer bestaat uit workshops, peergesprekken en intervisiebijeenkomsten. “Tijdens de intervisie bespreek je een casus met andere starters, om zelf tot een antwoord te komen. Het is fijn om te horen dat je niet de enige bent die ergens tegenaan loopt. Je krijgt geen kant-en-klare oplossingen, maar handvatten om er zelf mee aan de slag te gaan”, aldus Kelly. “ Een groot verschil met de pabo is volgens Collin dat er geen ‘goed of fout’ is. “Er wordt geen oordeel geveld, je krijgt er geen cijfer voor. Je hoeft geen kunstje te laten zien, de coach is er echt om je verder te helpen.” Bewustwording is een belangrijk onderdeel; waarom doe je iets op een bepaalde manier. Patrick: “Je leert kijken naar hoe je houding in de klas is en welke aanpak bij jou past. De spiegel wordt voorgehouden en dat kan behoorlijk confronterend zijn. Maar je leert er ontzettend veel van.”   Grote stappen Marieke Rademaker, die het drietal begeleidde, kan tevreden terugkijken. “Ook vanuit Allente hebben we grote stappen gemaakt. Voor ons was het in eerste instantie zoeken naar de juiste aanpak, zeker in het eerste jaar. We zijn trots op deze drie enthousiaste en talentvolle mensen, die openstaan voor coaching en graag willen leren. Want alleen als je het zelf wil kun je ervaren wat zo’n traject je kan brengen. We bieden alle startende leerkrachten bij Allente dit coachingsprogramma aan, als een cadeau aan zichzelf dat ze mogen aanpakken en dat hen helpt verder te groeien in hun vak.” Bron: Artikel Rodi media 17-06-2021

Alternatief schoolreisje Sint Josephschool

Noordenders zijn niet voor één gat te vangen. Dus toen duidelijk werd dat een schoolreisje naar een pretpark er voor de leerlingen van de Sint Josephschool vooralsnog niet inzat, besloten ze als alternatief om zelf maar een soort pretpark na te bouwen in De Noord! Vanwege de regen moest er vrijdag 21 mei worden uitgeweken naar sporthal Noorderend, maar dat maakte het feest er niet minder om voor de kinderen!   Hoe is het idee voor een alternatief schoolreisje in het eigen dorp precies tot stand gekomen? “Op de Sint Josephschool hebben wij een heel actieve ouderraad”, legt schooldirecteur Bianca Deinum uit. “Ze pakken alle mogelijkheden aan om binnen de gestelde maatregelen tóch de nodige activiteiten te organiseren voor onze leerlingen. Toen duidelijk werd dat een schoolreisje met de bus onmogelijk was, zijn de ouders van de OR bij elkaar gekomen en tot de conclusie gekomen dat het schoolreisje daarom maar naar de school toe moest komen.”   Zwieper In samenwerking met Heerhugowaard Sport NV en organisator Artos Laros werd een gevarieerd en bruisend programma voor de kinderen bedacht. “We startten de dag met een voorstelling. Daarna konden de kinderen een gehele dag vertier beleven met een zeskamp, stormbanen, een zwieper, lasergame, een disco en een filmzaal. Dit alles met de eigen groep in en rondom de school.”   Uitwijken naar sporthal De voor 21 mei aangekondigde storm dreigde nog even roet in het eten te gooien. “Helaas was het weer niet zoals wij gehoopt hadden en moesten we met de springkussens uitwijken naar de sporthal verderop. Dat kon dankzij de versoepelingen die twee dagen eerder waren ingegaan én dankzij de flexibiliteit van Ben en Mary Ann, de beheerders van Sporthal Noorderend. Geweldig dat het mede dankzij hen, ondanks de storm, toch door kon gaan! Het is een luxe om een school te hebben in de Noord waar er voldoende alternatieven zijn en iedereen uit het dorp bereid is mee te helpen. Dit maakt dat een dag altijd kan slagen en dat onze leerlingen een dag hebben beleefd om nooit te vergeten.” Artikel Rodi media

Sint Josephschool presenteert eigen dichtbundel

Op de Sint Josephschool in De Noord was het vrijdag 19 maart feest. Die dag werd de Sint Josephdag gevierd, een dag waarop de school stilstaat bij het Bijbelse verhaal rondom Joseph én stilstaat bij haar kernwaarden: plezier, verbinding, ondernemen, vertrouwen en kwaliteit. Dat gebeurde onder meer met de presentatie van een gloednieuw schoollied en een eigen dichtbundel. “Als school vinden wij het erg belangrijk om de buitenwereld de school in te halen en in verbinding te staan met anderen”, vertelt Bianca Deinum, directrice van de Sint Josephschool. Daarvoor wordt bewust verbinding gezocht met de buitenwacht. “In december is groep 7/8 op bezoek geweest bij de oudereninstelling Hugo-Waard, om daar kerstliederen ten gehore te brengen. Ook hebben alle leerlingen van de school een kerstlichtje gemaakt en bij Hugo-Waard neergezet, om wat licht in donkere tijden te brengen voor de ouderen die extra hard getroffen worden in deze coronatijd. Met deze activiteit is ons contact met Hugo-Waard tot stand gekomen.”   Pannenkoekendag Ook in het kader van de Sint Josephdag is opnieuw contact gezocht met Hugo-Waard. Vrijdag 19 maart was namelijk toevalligerwijs ook de Nationale Pannenkoekendag. Bianca: “Normaal gesproken doen wij niet mee aan de Nationale Pannenkoekendag, maar omdat het nu samenviel met onze eigen feestdag vonden we het een perfecte gelegenheid om nu juist wel aandacht te besteden aan deze dag en hierbij de verbinding te zoeken met de ouderen in het verzorgingshuis.” Vanwege corona was pannenkoeken bakken voor de senioren er niet bij, maar op een creatieve manier kon er toch verbinding gemaakt worden tussen de school en Hugo-Waard. Bianca: “Leerlingen uit groep 4/5 hebben kaarten, slingers en een filmpje gemaakt voor de ouderen, wat getoond werd tijdens het pannenkoeken eten in het verzorgingshuis. Daarbij eten wij met de gehele school ook een heerlijke pannenkoek.”   Solderen De viering van de Sint Josephdag werd afgetrapt met de presentatie van de eigen dichtbundel en het gezamenlijk zingen van het schoollied op het schoolplein. De rest van de dag was er een afwisselend programma voor de kinderen, waar bij ze zich onder meer mochten wagen aan solderen, experimenteren en spelletjes spelen. In ieder klas was er bovendien een activiteit die aansluit bij de kernwaarden van de school. Bianca: “Het was een geslaagde dag, waar we met veel plezier en voldoening op terug kunnen kijken.” Bron: Artikel rodi media 24 maart

Allente ruimt de omgeving op

De landelijke Supporter van Schoon actie is zeker niet ongemerkt voorbijgegaan in Langedijk en Heerhugowaard. Kinderen van twee basisscholen in Heerhugowaard en verschillende BSO’s in Langedijk zijn afgelopen week vol enthousiasme de wijk ingegaan om het zwerfafval op te ruimen. Al snel werden de kinderen fanatiek en werd opruimen een actief en leuk spel. Een win-win-win situatie Toen vanuit het centraal bureau van Allente in Broek op Langedijk de vraag aan o.a. Basisschool de Helix en Basisschool De Kleine en Grote Beer in Heerhugowaard werd gesteld of er groepen en leerkrachten wilden meewerken aan de Supporter van Schoon actie, hoefden Diane Radsma (leerkracht groep 7 en 8 van De Kleine en Grote Beer) en haar leerlingen niet lang na te denken. “Ja, natuurlijk doen we mee! Hiermee benadrukken we enerzijds bij onze leerlingen dat afval gooien op straat not done is en anderzijds is het gelijk een gezonde en coronaproof buitenactiviteit. Daarbij maken we hiermee ook nog eens als school en als Allente een duidelijk statement. Een win-win-win situatie!” Zoveel meer dan alleen afval opruimen Diane vertelt dat er door de kinderen een schedeltje van een vogeltje werd gevonden. Dat was natuurlijk een ‘grote vangst’ en reuze interessant. Eenmaal terug in de klas kregen de kinderen de opdracht om het schedeltje zo goed mogelijk na te tekenen. “Ik ben zo trots op de kinderen, want ze werkten enorm goed samen. Het was de bedoeling dat we een half uur naar buiten gingen maar doordat er zoveel enthousiasme was zijn we uiteindelijk een uur op pad geweest”. Helaas leverde de opruimronde bij meerdere kinderen ook hele vieze schoenen op: allemaal hondenpoep. Door deze ergernis zijn de kinderen ook direct in de pen geklommen om een brief te schrijven aan de burgemeester om hier samen een oplossing voor te bedenken.    Ook groep 4/5 van De Kleine en Grote Beer deed mee met de actie. Het viel de kinderen op dat er vooral in de bosjes heel veel afval ligt. Doordat de kinderen het afval met een afvalgrijper konden oppakken werd het al direct heel interessant. Even oefenen, maar al snel hadden ze het trucje door en werden ze met de minuut actiever & sneller én ontstond er spontaan een wedstrijd wie het meeste afval verzamelde. Met als gevolg dat ze ook nog eens flink hun spierballen aan het trainen waren, die zakken werden behoorlijk zwaar. Zo werd de buurt opruimen ineens een actieve gymles!    Ook verschillende BSO’s (Buitenschoolse Opvang) in Oudkarspel, Noord-Scharwoude, Broek op Langedijk en Sint Pancras zagen deze activiteit als een welkome, nuttige en leuke afwisseling. Doordat de BSO’s nog steeds alleen open zijn als noodopvang zijn de mogelijkheden voor activiteiten ook erg beperkt, terwijl er normaal juist van alles georganiseerd wordt.  Oproep van kinderen aan alle bewoners Nu de kinderen zelf gezien hebben hoeveel afval er nog steeds op straat ligt zijn ze het er allemaal over eens dat hier verandering in moet komen. Dus ze doen hierbij een oproep aan alle bewoners van de gemeente: “Gooi niets op straat, dat is slecht voor de aarde en de straat ziet er veel mooier uit als het schoon is!”  Mede mogelijk gemaakt door de gemeente Heerhugowaard & Langedijk De gemeentewerf in Heerhugowaard regelde in totaal maar liefst 100 afvalgrijpers, ringen voor de vuilniszakken en andere toebehoren zodat er zoveel mogelijk kinderen, scholen en BSO’s mee konden doen. “Volgend jaar beginnen we nog eerder met de organisatie zodat we meer materialen kunnen lenen en nog meer locaties mee kunnen doen. Dit enthousiasme werkt aanstekelijk en smaakt naar meer!”, aldus Tim Emmerik, BSO coördinator Allente. 

Muziek verbindt op De Hasselbraam

Al een jaar kunnen peuters terecht bij peuteropvang De Kleine Braam. Deze opvanglocatie is onderdeel van IKC in wording De Hasselbraam, waar een doorgaande leerlijn wordt aangeboden voor kinderen van twee tot en met twaalf jaar. De Kleine Braam is bovendien sinds kort een VVE-locatie, wat betekent dat peuters terechtkunnen die bijvoorbeeld een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben of om andere redenen extra ondersteuning kunnen gebruiken om aansluiting te vinden met leeftijdsgenoten. Nieuwe kinderen welkom bij peuteropvang De Kleine Braam De peuters hebben hun plekje op De Hasselbraam al helemaal gevonden. “Verschillende keren per week vindt er een wisselwerking plaats tussen de basisschoolkinderen en de peuters van De Kleine Braam”, vertelt Janette Kuipers, directrice van De Hasselbraam. “Kinderen uit de peuter- en kleutergroep spelen over en weer bij elkaar in het lokaal of ze worden betrokken bij de thema’s waarmee de basisschool aan de slag is. Ook spelen de peuters tegelijk met de kleuters buiten. En natuurlijk vieren we de jaarlijkse feestjes samen met elkaar.” Muziek als taalstimulans Net als op De Hasselbraam speelt ook op De Kleine Braam muziek een centrale rol. Janette: “Kinderen kunnen zich op honderd manieren en in honderd talen uitdrukken. Aan ons de taak om dat te verstaan. Vooral jonge kinderen kunnen zich nog niet altijd uitdrukken in gesproken of geschreven taal, maar wel via dans, muziek, tekenen, kleien, beweging of geluid. Kinderen kunnen veel meer dan wij denken en ieder kind is uniek. Ze hebben plezier in het zingen, de autonomie van het kind wordt gerespecteerd, op deze wijze wordt het zelf doen gestimuleerd en leren de kinderen spelenderwijs taal.”   Blokfluitlessen Om de ontwikkeling van taal te stimuleren wordt er op de VVE groep regelmatig gekozen voor liedjes met klanken die de kinderen graag meedoen en een rijk taalgebruik hebben. De liedjes sluiten aan bij het thematisch werken van startblokken. Elke dinsdagochtend krijgt de vaste pedagogisch medewerker Chantal ondersteuning van collega Jessica, die muziek als specialisatie heeft. Janette: “Muziek hoort er voor de peuters al bij. Op de basisschool trekken we die lijn door met het aanbieden van blokfluitlessen in groep 4, musicalklassen voor kinderen vanaf groep 6 en een naschools aanbod in samenwerking met Cool.”   Meld je kind aan Op De Hasselbraam weten ze het: muziek ontroert, verbindt, stimuleert, activeert en geeft plezier. Zowel op de basisschool als de peuteropvang zijn nieuwe kinderen van harte welkom. Aanmelden kan via [email protected] De Kleine Braam is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.dehasselbraam.nl. Artikel Heerhugowaards Nieuwsblad

Alle kinderen horen erbij op Integraal Kindcentrum De Carrousel

Onderwijs en opvang onder één dak, dat is waar Allente naar streeft. Ook De Carrousel/Fonkelsteen streeft ernaar een Integraal Kindcentrum (IKC) te worden en werkt daar hard aan. "We zijn volop in beweging om een breed aanbod te kunnen bieden", vertelt Tammy Reurslag, directeur van de school. Begin dit jaar werd een belangrijke stap gezet, met de start van een VVE peuteropvang. Uniek is dat deze naast de al bestaande opvangmogelijkheden die Kinderopvang Babbels op de locatie De Carrousel aanbiedt zal komen. "We gaan als één team werken en versterken elkaar op die manier alleen maar, zodat het kind zich onder optimale omstandigheden kan ontwikkelen." Door samen te werken kunnen Allente en Babbels een compleet pakket aan opvangmogelijkheden bieden. "Met dit Integrale Kindcentrum kunnen we invulling geven aan een doorgaande leerlijn voor kinderen van twee tot dertien jaar en op deze manier nog beter werken aan de ontwikkeling van kinderen in een vroeg stadium", vertelt Tammy. Ook kinderen die bijvoorbeeld extra ondersteuning kunnen gebruiken bij hun (taal)ontwikkeling of die door omstandigheden in de thuissituatie niet direct aansluiting kunnen vinden, kunnen hier terecht. De peuteropvang van Allente is namelijk tevens een VVE-locatie. Op deze groep wordt voor- en vroegschoolse educatie aangeboden wat er op gericht is om ontwikkelingsachterstanden te verminderen. Tevens biedt het opvangmogelijkheden voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Met de subsidierelatie is er een goede samenwerking met de gemeente van Heerhugowaard. De VVE groep is open van 08.30 tot 12.30 uur, met uitzondering van de vrijdag. Babbels biedt peuterdagopvang van 07.00 tot 19.00 uur, indien gewenst op flexibele tijden, en voor- en naschoolse opvang.  ODC De Klink "De lokalen zitten naast elkaar; de peuteropvang van Allente en flexibele dagopvang van Babbels, de ruimte wordt in de middag voor de bso gebruikt", vertelt Sylvia Mol van Allente. "Onderling wordt er al vanaf de voorbereiding veel samengewerkt. De kinderen spelen samen buiten, zullen samen feestdagen vieren en werken gezamenlijk aan thema's. Ook met de kinderen van de basisschool komen ze geregeld in contact." Kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking horen er eveneens helemaal bij op dit IKC, dankzij de samenwerking met ODC De Klink (onderdeel van Esdégé-Reigerdaal). Zij doen met hun begeleiders regelmatig mee met activiteiten op de peuteropvang en in de klassen, ontmoetingen die voor vrijwel alle betrokkenen verrijkend zijn. "Achter één voordeur bieden we gezamenlijk al die verschillende disciplines aan", vertelt Kim van der Woerdt van Babbels. "Aan alle wensen van de kinderen en de ouders kunnen we voldoen. Hoe tof is dat?" Jenaplan De betrokken partijen zien de ontwikkeling tot een IKC als een project dat ze gezamenlijk dragen, altijd met de gedachte dat het kind centraal staat. Alle neuzen staat daarbij dezelfde kant op. Tammy: "Onze wens is een totaalconcept aan te kunnen bieden, waarbij kinderen al op jonge leeftijd kennis kunnen maken met het jenaplanconcept en zo mooi doorkunnen groeien naar het basisonderwijs op de Carrousel of locatie Fonkelsteen. Binnen het Jenaplanconcept hebben we veel aandacht voor zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, omgaan met elkaar en rekening houden met elkaar. We stimuleren het lerend vermogen van het kind. Daarbij is een nauwe samenwerking met de ouders erg belangrijk. Helaas worden we daarin nu tegengehouden door corona. We missen momenteel echt hun aanwezigheid en daarmee hun ondersteuning in de school, maar het is even niet anders." Hopelijk is er snel weer meer mogelijkheid op dit gebied! Uw kind aanmelden voor IKC De Carrousel kan zowel bij de school ([email protected]) als bij de opvanglocaties ([email protected] en [email protected]).

Cookie instellingen