Peiling 'andere schooltijden'

De directie van de Phoenix Bol overweegt om schooljaar 2023-2024 de schooltijden aan te passen. Aanpassen van schooltijden gaat altijd met instemming van de oudergeleding van de MR, zij hebben instemmingsrecht. Om een goed besluit te kunnen nemen, hebben directie en MR daarom de mening van ouders en teamleden gepeild.
Voor de voorjaarsvakantie hebben alle ouders een brief ontvangen met de uitleg over het aanpassen van de schooltijden en de uit te voeren peiling. Ouders en teamleden konden kiezen uit onderstaande twee opties.

Optie 1:
Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 14.00 uur

Optie 2:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 - 14.15 uur
Woensdag van 8.30 - 12.30 uur

In de week na de voorjaarsvakantie ontvingen alle ouders en teamleden een oproepkaart. Deze oproepkaart kon in de week van 13 t/m 17 maart op het stembureau in de centrale hal van de Phoenix BOL worden ingewisseld voor een stemformulier. Het stembureau werd de hele week bemenst door leden van de MR en zij kregen hierbij hulp van leerlingen van groep 8.

Ouders hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep van de MR om te komen stemmen.

De Phoenix BOL telde 607 stemgerechtigde ouders en teamleden. Hiervan hebben in totaal 476 ouders en personeelsleden hun stem uitgebracht, een opkomst van 78%!

Maandagavond 20 maart heeft de MR alle stemmen geteld, waarbij de stemmen van ouders en personeel apart zijn geteld. Na telling van alle stemmen, blijkt dat 61% van de ouderstemmen zijn uitgebracht op de optie ‘Break in de week’, 38% van de stemmen op de optie ‘5 gelijke dagen’ en 1% van de stemmen waren blanco.
 
Van de medewerkers heeft 50% gestemd op de optie ‘Break in de week, 42% heeft gestemd op ‘5 gelijke dagen’ en 8% van de stemmen waren blanco.

De uitkomst van de telling heeft de MR doen besluiten om in te stemmen met de optie ‘Break in de week’. Deze wijziging van de schooltijden wordt in het nieuwe schooljaar (2023-2024) ingevoerd.
 
Cookie instellingen