Thuisklas op obs Atalanta

Begin 2020 is er op OBS Atalanta een Thuisklas geopend in het lokaal waar na schooltijd de BSO is. De thuisklas is een klas waar in een rustige huiselijke sfeer de dag begonnen kan worden. Kinderen die snel overprikkeld raken of het moeilijk vinden om tot start van hun werk te komen, beginnen hier aan hun dag. De dag die komen gaat, wordt met leerkrachtondersteuner Laura doorgenomen en er worden afspraken gemaakt wat de kinderen gaan doen als ze weer in hun eigen klas terug zijn. Aan het einde van de dag komen deze kinderen vaak weer even terug om de dag te evalueren. Wat ging er goed en is het gelukt met het schoolwerk. Zowel de kinderen als de leerkrachten geven aan dat ze de thuisklas als prettig ervaren. Er is meer rust en er wordt op een positieve manier gewerkt aan de executieve vaardigheden.
 
Gedurende de dag is dit lokaal een baken van rust waar kinderen die het nodig hebben even tot rust kunnen komen. Een kind dat verdrietig is of juist heel boos, kan hier tot zichzelf komen om daarna weer met frisse blik naar de klas te gaan. Sommige kinderen krijgen ‘groene’ kaarten waarmee ze gestimuleerd worden om hun emoties te reguleren. Door middel van spel en gesprek worden de kinderen geoefend in het aangeven van hun emotie. Als ze voelen dat de emotie te hoog oploopt, kunnen ze een groene kaart inzetten om even uit de klassituatie te stappen en tot rust te komen. Dit voorkomt escalaties en geeft succeservaringen bij de leerlingen.

In de thuisklas worden kinderen ook uitgenodigd om aan sociaal emotionele kindspelen mee te doen en worden er faalangst reductielessen gegeven. Bij de sociaal emotionele kindspelen wordt er in kleine groepjes gewerkt aan een hulpvraag. Hoe ga ik in gesprek met leeftijdsgenoten, hoe ga ik om met winst en verlies of hoe krijg ik meer inzicht in mijn emoties, zijn hier voorbeelden van.
Bij de faalangst reductietraining wordt er gewerkt aan een positief zelfbeeld en leren de kinderen voor zichzelf op te komen in allerlei dagelijkse situaties.
 
Executieve vaardigheden
Schoolbreed merkten we dat kinderen veelal uitvallen op de executieve vaardigheden. Kinderen vinden het moeilijk om hun werk te organsieren, te starten of vol te houden als het even niet lukt. De executieve vaardigheden zijn: reactie-inhibitie, werkgeheugen, emotieregulatie, volgehouden aandacht, taakinitiatie, planning/prioritering, organisatie, timemanagement, doelgericht gedrag, flexibiliteit en metacognitie.
Als team hebben we workshops gevolgd om gericht meer aandacht te besteden aan executieve vaardigheden in de klas. Voor die kinderen die extra begeleiding op het stukje executieve vaardigheden nodig hebben, heeft Laura een lessenserie gemaakt die zij, op voordracht van de leerkracht, aan kleine groepjes in de Thuisklas geeft.
  
Bekostiging
De Thuisklas wordt deels gefinancierd uit de gelden voor lichte ondersteuning, deels uit arrangementen en deels uit NPO gelden. De Thuisklas is echt een aanwinst voor onze school en een stap vooruit naar het Inclusiever onderwijs.
 
Een schoolhond in de thuisklas
Na de kerstvakantie zijn we begonnen met ons project schoolhond in de thuisklas. Onder begeleiding van Kids4work uit Enschede en hondentrainster Esther van Vuuren uit Heerhugowaard hebben we dit traject in in 2021 voorbereid.
Kids4work begeleidt trajecten bij het inzetten van honden op school.  Esther van Vuuren heeft de starttrainingen gedaan met Pilar en begeleidt ons nu met de inzet van Pilar op school. Pilar is een teefje van 1 jaar. Het is een Franse waterhond, ook wel Barbet genoemd.  Dit ras staat bekend om zijn mens- en kindvriendelijke houding. Ze worden veelvuldig ingezet als hulp- en schoolhond. Pilar is iedere vrijdag op school. Dit project heeft de instemming gekregen van alle Teamleden en de MR.
 
Een hond kan een bijzondere bijdrage kan hebben aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van een kind. Communicatieve en sociale vaardigheden kunnen groeien door een juiste interactie met een hond. Al decennia is bekend en wetenschappelijk bewezen, dat mensen minder stress hebben als er een hond in de buurt is. De bloeddruk gaat omlaag en er worden meer endorfines aangemaakt. Kinderen komen sneller tot rust als zij de hond kunnen aaien. Angsten, spanning en verdriet zakt sneller door het contact met de hond. De hond corrigeert immers niet, maar vindt het fijn dat er iemand tegen hem/haar praat. Een betere schoolsfeer en minder pesten is al veelvuldig bewezen met de aanwezigheid van een hond.
 
Cookie instellingen