Uniek centrum voor kinderen én ouderen blijkt haalbaar

De komst van een integraal kind- en ouderencentrum (IKOC) op de plek van de Mariaschool in Noord-Scharwoude is een stuk dichterbij gekomen. Uit een onderzoek blijkt dat het project haalbaar is.

Het initiatief voor het IKOC komt van Horizon Zorgcentrum en Allente Onderwijs en Opvang. Het idee is dat er een plek komt voor mensen ’van nul tot honderd’ waar woon-zorgfuncties voor ouderen worden gecombineerd met een basisschool en kinderopvang.

De gemeente reageerde vorig jaar positief op dit initiatief en de partijen hebben gezamenlijk de haalbaarheid onderzocht om het IKOC (het eerste in Noord-Holland Noord, red.) te realiseren op het terrein aan de Tulpenstraat nummer 2. In een brief aan de omwonenden van het voormalige schoolterrein benadrukt de gemeente dat er nog een concreet plan moet worden gemaakt. Volgens wethouder Nils Langedijk is het de bedoeling dat dit plan in samenspraak met de buurt tot stand komt.

Het IKOC zou plaats moeten bieden aan vervangende huisvesting voor integraal kind centrum Waterrijk. Dit centrum is nu aan de Schoolstraat in Noord-Scharwoude gehuisvest. Voor deze school en de opvangfuncties is nieuwbouw nodig om aan de hedendaagse eisen voor binnenklimaat en duurzaamheid te voldoen. Ook is het gebouw aan de Schoolstraat te groot voor het integraal kind centrum.

Veel behoefte
Het andere deel van het IKOC bestaat uit minimaal vijftig wooneenheden voor bewoners die zorg nodig hebben. ,,Ik ben heel erg blij dat onze plannen haalbaar zijn. Hieraan is een schreeuwende behoefte’’, benadrukt bestuurder Ingeborg Korthals van Horizon Zorgcentrum. ,,Dit is een druppel, we hebben veel meer woningen nodig.’’

Volgens bestuurder Elfred Bakker van Allente streven beide partijen er naar dat de jeugd en ouderen ook echt met elkaar in aanraking komen. Bijvoorbeeld bij het voorlezen, het werken in de moestuin of bij het verzorgen van dieren. ,,We willen niet alleen een pand neerzetten, de inhoud staat voorop.’’

Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat een IKOC met vijftig woon-zorgeenheden mogelijk is aan de Tulpenstraat. Wel zou het - onder meer om te zorgen voor voldoende afstand tussen de bebouwing en het voetbalcomplex van LSVV - noodzakelijk zijn om de watergang tussen de bouwlocatie en de Tulpenstraat te verleggen naar de grens met het LSVV-complex. Hierdoor wordt de Potjessloot direct doorvaarbaar aangesloten op de Achterburggracht.

Verder is bepaald dat het complex vanuit stedenbouwkundig oogpunt maximaal vijf bouwlagen mag tellen. Maar volgens Korthals is de kans groter dat het gaat om vier bouwlagen.

Vrije sectorwoningen
Er is ook gekeken of het basisprogramma zou kunnen worden uitgebreid met de bouw van maximaal veertien vrije sectorwoningen, maar dan zou er ook een parkeervoorziening moeten worden gebouwd en dat is financieel niet haalbaar. Wel is het mogelijk om het aantal woon-zorgwoningen nog wat te verhogen.

Het college van burgemeester en wethouders wil het plan snel verder uitwerken en vraagt een voorbereidingskrediet van 500.000 euro aan de gemeenteraad. Dit is onder meer voor het maken van het ontwerp en het bouwrijp maken van het terrein. Volgens Langedijk zal het geld wat al beschikbaar was voor IKC Waterrijk in dit project worden gestoken. Ook het terrein aan de Schoolstraat zal in de toekomst verder worden ontwikkeld als woningbouwlocatie. Langedijk hoopt dat over twee jaar gestart kan worden met de bouw van het IKOC
Cookie instellingen