Ouderraden

Medezeggenschap van ouders bij de opvang


Bekijk hier een film van de Ouderraad voor meer uitleg.

Allente zorgt met hart en ziel voor een goede opvang van elk kind binnen Allente. Het maakt daarbij niet uit of dit nu op het kinderdagverblijf is, op de peuteropvang, bij een gastouder of op de buitenschoolse opvang. Als ouder zijnde heb je daar het volste vertrouwen in. Toch kan het weleens zijn, dat je meer zou willen weten over wat zich achter de schermen gebeurt: hoe wordt de opvang nou eigenlijk geleid? Hoe wordt de kwaliteit gemeten en geregistreerd? Hoe komt de vorming van de tarieven tot stand en heb ik daar een stem in? Kan ik een bijdrage leveren aan het bestuurlijke deel van de opvang van mijn kind(eren)?

Meeleven, meedenken, meedoen, meebeslissen. Allente vindt samenwerking met ouders zeer belangrijk. Naast dat rekening gehouden wordt met de wettelijke eisen en verplichtingen vindt Allente het waardevol om beleidsstukken en projecten met de oudercommissies af te stemmen en zo samen te werken aan kwalitatief goede en passende kinderopvang.

Ouders die zich sterk betrokken voelen bij de gang van zaken op de opvanglocatie van hun kind(eren) en die daar hun bijdrage aan willen leveren, kunnen lid worden van de lokale ouderraad (LOR).

Als lid van een oudercommissie heb je informatierecht en adviesrecht (zowel gevraagd als ongevraagd) op een aantal beleidsstukken. De oudercommissie is een afspiegeling van alle ouders van alle kinderen die op de desbetreffende locatie opvang hebben en behartigt de belangen van alle kinderen op het kindcentrum waaraan de oudercommissie is verbonden. Je stem is dus belangrijk!

Taken ouderraad
De formele taken en bevoegdheden van de lokale oudercommissies zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Het is daarnaast aan de leden van de oudercommissie om samen met de betreffende regiomanager de verdere inhoud en werkwijze van de participatie te bepalen. Deze zijn vastgelegd in het reglement van elke oudercommissie. Overleg tussen de leden van de LOR en Allente vindt plaats in aanwezigheid van de regiomanager. De lokale ouderraden bij de opvang van Allente hebben ervoor gekozen het advies- en instemmingsrecht lokaal te houden. Dat betekent korte lijntjes, goede zichtbaarheid voor andere ouders en relatief kleine overleggroepen.

De leden van de Lokale Ouderraad (LOR) vertegenwoordigen de ouders van de lokaties en fungeren als spreekbuis richting het managementteam (directeur + regiomanagers). Ze geven advies en denken mee over zaken als kwaliteitsprocessen en beleid. 

Daarnaast is het zo, dat een oudercommissie via de website en het ouderportaal informatie geeft aan alle ouders en op verzoek inbreng kan aandragen op ouderavonden. Tenslotte is een oudercommissie een belangrijk aanspreekpunt voor alle ouders van het kindcentrum waaraan de oudercommissie is verbonden. Elke vraag of opmerking is welkom!

Centrale Ouderraad
De centrale ouderraad (COR) bestaat uit de voorzitters van de verschillende LOR-en. Eens per kwartaal vergadert de COR. In deze vergadering worden punten van advies of instemming toegelicht door de bestuurder, eventueel bijgestaan door een stafmedewerker. Hier gaat het om bijvoorbeeld wijzigingen in kwaliteitsdocumenten en de tarieven. De verschillende lokale ouderraden geven input vooraf aan deze vergadering en/of delen nieuw opgedane informatie met de lokale oudercommissieleden, zodat zorg gedragen wordt voor Allente-brede uniformiteit in werkwijze en informatieverziening. 

Interesse?
Heeft u interesse in deelname in één van onderstaande ouderraden? Stuur dan een e-mail naar de voorzitter van de betreffende raad, via het e-mail adres dat bij de regio vermeld staat.

De ouderbetrokkenheid op de scholen zijn vertegenwoordigd in een GMR. Klik hier voor meer informatie.

De opvang van Allente heeft de volgende lokale ouderraden:
 
Regio Noord
Vestigingen:
Kinderdagverblijf: de PetteVlet, De Buitenbanjers
Peuteropvang: Peuterpalet, de Ottertjes
BSO: Ziezo, 't Honk, Wiplala

Contact: [email protected]
 
IKC Oudkarspel
Vestigingen:
Kinderdagverblijf: Minibaai
Peuteropvang: de Kleine Baai
BSO: Bontebaai.

Contact: [email protected]
 
Regio Midden
Vestigingen
Kinderdagverblijf Tierlantijn, Jungle Rock
Peuteropvang: Tierlantijn
BSO: Krullevaar, Waaidorp

Contact: [email protected]
 
Regio Zuid
Vestigingen:
Kinderdagverblijf: Stampertjes, Twiddel
Peuteropvang: de Peuterboei, de Peutertuin, Peuterklas
BSO: de Hasselbraam, Spijtebijt, de Torenkamer, Muizenhol

Contact: [email protected]
 
Ouderraad Heerhugowaard
Vestigingen:
Kindcentrum De Helix
Peuteropvang: De Poolster, De Ukkehut, De Kleine Braam en PO De Carrousel

Contact: [email protected]
 
Gastouderbureau


Door voldoende aandacht en meedenken van ouders kan het Gastouderbureau de kwaliteit leveren die je mag verwachten. Wil je zo’n 4 keer per jaar meedenken op de vergaderingen van de Ouderraad? Dan ben jij degene die we zoeken! 

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR LEDEN. KIJK SNEL VOOR MEER INFORMATIE

Meer informatie over LOR Gastouderbureau vindt u hier.

Cookie instellingen