Scholen

De Kleine en Grote Beer

Op openbare daltonschool De Kleine en Grote Beer werken we volgens de vijf daltonkernwaarden: Vrijheid en verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid, Samenwerken, Reflectie en Effectiviteit. Kinderen worden gestimuleerd om oplossingsgericht, kritisch en creatief te leren denken. In het prettige, pedagogische klimaat voelt uw kind zich geborgen en veilig: ieder kind is welkom. Kinderen, leerkrachten en ouders gaan respectvol en open met elkaar om. Zo zorgen we ervoor dat kinderen met vertrouwen hun toekomst tegemoet gaan!  Daltonschool De Kleine en Grote Beer wordt IKC De Poolster Op 1 augustus 2021 maken we een frisse start naar een IKC. We hebben ouders, kinderen, medewerkers en buurtbewoners gevraagd om mee te denken in een nieuwe naam. Een projectgroep heeft alle ingezonden namen beoordeeld en een voorselectie gemaakt. Tijdens een online-bijeenkomst heeft de selectiecommissie bestaande uit 3 leerlingen (groep 4/5, 5/6 en 7/8), 3 ouders (ouderraad, medezeggenschapsraad en peuteropvang) en 4 medewerkers (3 medewerkers onderwijs, 1 medewerker opvang) gestemd op de nieuwe naam voor het IKC. We kijken trots terug op dit proces waarbij vanuit alle geledingen grote betrokkenheid was en meegedacht werd. De nieuwe naam wordt gebruikt na de zomervakantie.   Op de website vindt u algemene informatie. Graag heten we u en uw kind welkom op onze school voor een persoonlijke rondleiding en informatie op maat. U kunt hiervoor een afspraak maken met onze directeur, Bianca Veldman, via 072-57 148 72 of [email protected] De Kleine en Grote Beer Plutolaan 2a 1702 CB Heerhugowaard 072 57 148 72 www.kgbhhw.nl

Cookie instellingen