Scholen

1e Montessorischool

Op onze school staat de individuele ontwikkeling van elk kind centraal, waarbij we rekening houden met hun eigen tempo en mogelijkheden. We begrijpen dat kinderen tijdens bepaalde gevoelige leerperioden bijzonder interesse tonen in specifieke informatie en gemakkelijk nieuwe vaardigheden kunnen verwerven. Daarom bieden we onderwijs dat aansluit bij deze perioden. Kinderen krijgen bij ons de ruimte om zelfstandig te werken, waarbij ze gebruikmaken van uitnodigend en uniek montessorimateriaal. Dit materiaal is ontworpen om kinderen te ondersteunen bij het ontwikkelen van diverse vaardigheden. Onze betrokken montessorileid(st)ers zijn er om de kinderen te stimuleren en begeleiden, wanneer dat nodig is. Op deze manier streven we ernaar dat alle kinderen met plezier kunnen groeien en actief vorm kunnen geven aan hun eigen toekomst. We geloven in het belang van een onderwijsomgeving die aansluit op de individuele behoeften van elk kind, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. De Peuterklas is gevestigd binnen de 1e Montessorischool Alkmaar en is speciaal ontworpen als peuteropvang voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud. Wat de Peuterklas uniek maakt, is het gebruik van op maat gemaakt Montessorimateriaal dat specifiek is ontworpen voor deze jonge leeftijdsgroep.   Graag heten wij u en uw kind welkom op onze school voor een persoonlijke rondleiding en informatie op maat. U kunt hiervoor een afspraak maken met onze locatieleider Sandra Pruyn of directeur Paul Edelschaap via 072 56 109 61 of [email protected] 1e Montessorischool Alkmaar Arkplein 123-124 1826 DM Alkmaar 072 56 109 61 www.montessorischool-alk.nl

De Carrousel / De Fonkelsteen

Jenaplanonderwijs is een onderwijsbenadering die gericht is op het creëren van een sociale en zelfbewuste basis voor leerlingen. Openbare jenaplanschool De Carrousel/De Fonkelsteen is een school die jenaplanonderwijs aanbiedt. Bij jenaplanonderwijs gaat het niet alleen om het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden, maar ook om de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Er wordt veel nadruk gelegd op zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en het leren rekening houden met elkaar. Kinderen krijgen de ruimte om individueel en samen met hun klasgenoten hun talenten te ontdekken. Ze worden gestimuleerd om zelfstandig te leren en worden voorbereid op een zelfstandige en sociale rol in de maatschappij. Het jenaplanonderwijs heeft als doel om leerlingen te helpen groeien tot zelfbewuste en sociaal betrokken individuen. Binnen De Carrousel hebben we peuteropvang waarbij de ontdekking en ontwikkeling van kinderen van 2-4 jaar centraal staat. We bieden zowel vaste als flexibele peuteropvang aan, zodat ouders kunnen kiezen wat het beste bij hun situatie past. Daarnaast hebben we een VVE peutergroep voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij hun taalontwikkeling of andere gebieden. Graag heten wij u en uw kind welkom op onze school voor een persoonlijke rondleiding en informatie op maat. U kunt hiervoor een afspraak maken met de directeur Bianca Deinum via [email protected]   De Carrousel De Fonkelsteen Smaragd 27 1703 GA Heerhugowaard 072 57 157 74 Onyx 89 1703 CG Heerhugowaard 072 57 204 37 www.obsdecarrousel.com Klik hier voor een digitale tour door De Carrousel en De Fonkelsteen  

IKC De Poolster

Op IKC De Poolster hanteren we de vijf daltonkernwaarden als basis voor ons onderwijs: Vrijheid en verantwoordelijkheid, Zelfstandigheid, Samenwerken, Reflectie en Effectiviteit. We moedigen kinderen aan om oplossingsgericht, kritisch en creatief te leren denken. Ons doel is om een prettige en pedagogische omgeving te creëren waarin uw kind zich geborgen en veilig voelt, en waar elk kind welkom is. Binnen ons IKC worden onderwijs, peuteropvang en buitenschoolse opvang gecombineerd op één fysieke locatie. Dit betekent dat kinderen van 2-12 jaar gedurende de dag naar onze school kunnen komen om te leren, spelen, zich te ontwikkelen en anderen te ontmoeten. Door deze integratie kunnen kinderen een naadloze overgang ervaren tussen verschillende leeftijdsfasen en een continuüm van zorg en ondersteuning ontvangen. Wij hechten veel waarde aan een respectvolle en open communicatie tussen kinderen, leerkrachten en ouders. Door elkaar met respect te behandelen, zorgen we voor een positieve en inclusieve omgeving waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat kinderen met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Graag heten we u en uw kind welkom op onze school voor een persoonlijke rondleiding en informatie op maat. U kunt hiervoor een afspraak maken met onze directeur, Bianca Veldman, via 072-57 148 72 of [email protected] IKC De Poolster Plutolaan 2a 1702 CB Heerhugowaard 072 57 148 72 www.ikcdepoolster.nl

De Phoenix

Openbare daltonschool De Phoenix, met vestigingen in zowel Broek op Langedijk als Sint Pancras, is een onderwijsinstelling die zich richt op het bieden van daltononderwijs in een vertrouwde en stimulerende omgeving. Bij De Phoenix staat het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen centraal, waarbij er aandacht wordt besteed aan zowel de cognitieve als de sociale ontwikkeling. De school werkt volgens de daltonprincipes, wat betekent dat er ruimte is voor eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen. Door het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen kunnen groeien en zichzelf kunnen zijn, zorgt De Phoenix voor een goede basis voor de toekomst van uw kind. De Peutertuin is een onderdeel van de openbare daltonschool De Phoenix in Sint Pancras. In de Peutertuin draait alles om ontdekken, leren, samen spelen en plezier maken. Bij BSO Spijtebijt organiseren ze diverse activiteiten die aansluiten bij de interesses en behoeften van de kinderen. Knutselen is een geliefde bezigheid, waarbij kinderen hun creativiteit kunnen uiten en hun handvaardigheid kunnen ontwikkelen.   Graag heten wij u en uw kind welkom op één van onze locaties voor een persoonlijke rondleiding en informatie op maat. U kunt hiervoor een afspraak maken via de button op de website van de Phoenix of via onderstaand telefoonnummer.   Broek op Langedijk Sint Pancras Keppelsloot 6 1721 HJ Broek op Langedijk 0226 313 821 Pluvier 2 1834 XJ Sint Pancras 072 707 80 35 www.dephoenix.nl

De Wijde Veert

Op openbare basisschool De Wijde Veert staat de veiligheid en het welzijn van uw kind centraal. Wij streven ernaar om een omgeving te creëren waarin elk kind zich gekend en gewaardeerd voelt. Met ons onderwijs in nabijheid benaderen we elk kind op een persoonlijke manier, zodat we kunnen inspelen op hun individuele behoeften en talenten. Onze school heeft een sterke reputatie opgebouwd wat betreft uitstekende onderwijsresultaten. Door gebruik te maken van moderne leermiddelen en innovatieve onderwijsmethoden, zorgen we ervoor dat onze leerlingen worden uitgedaagd en gemotiveerd. Naast academische prestaties hechten we ook veel waarde aan de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. We creëren een warme sfeer waarin respect, samenwerking en positieve relaties centraal staan. Ons team van toegewijde professionals is altijd betrokken en staat klaar om te ondersteunen waar nodig. We werken samen met ouders om een sterke band tussen school en thuis te bevorderen, omdat we geloven dat een goede samenwerking essentieel is voor het welzijn en succes van het kind. Gelegen in het Palet in Noord-Scharwoude, bieden we een naadloze overgang van kinderopvang naar basisonderwijs. Zo zitten in het Palet ook kinderopvang de Pettevlet, peuteropvang het Peuterpalet en BSO Ziezo. Op de website vindt u algemene informatie. Graag heten we u en uw kind welkom op onze school voor een persoonlijke rondleiding en informatie op maat. U kunt hiervoor een afspraak maken met onze directeur, Paul Edelschaap, via 0226 340 827 of [email protected] De Wijde Veert Platte Ven 44 1723 AB Noord-Scharwoude 0226 340 827 ​www.dewijdeveert.nl

Paus Johannesschool

De Paus Johannesschool is een onderwijsinstelling die haar naam ontleent aan een inspirerend voorbeeld: de paus Johannes. Bij PJS streven we ernaar om ruimte, vrijheid en verantwoordelijkheid te bieden, net zoals onze naamgever dat heeft voorgedaan. Binnen ons leerstofjaarklassensysteem stimuleren we de individuele ontwikkeling van elk kind op zijn of haar eigen niveau. Ons doel is om kinderen zowel cognitief als sociaal te laten groeien. Bij PJS geloven we dat onderwijs niet alleen draait om het vergaren van kennis, maar ook om het cultiveren van karaktereigenschappen die een positieve impact hebben op de samenleving. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin kinderen kunnen bloeien, zowel academisch als persoonlijk, en waarin ze zich gewaardeerd en ondersteund voelen. Ons schoolgebouw biedt niet alleen ruimte voor onderwijs, maar herbergt ook een buitenschoolse opvang genaamd 'Muizenhol'. Hier kunnen kinderen na schooltijd terecht voor een veilige en leuke omgeving waarin ze kunnen ontspannen en nieuwe activiteiten kunnen ontdekken. We streven ernaar om een naadloze overgang te creëren tussen de schooldag en de buitenschoolse opvang, zodat kinderen zich continu kunnen blijven ontwikkelen. Graag heten we u en uw kind welkom op onze school voor een persoonlijke rondleiding en informatie op maat. U kunt hiervoor een afspraak maken via 072 56 430 23 of [email protected] Paus Johannesschool Sperwer 1 1834 XN Sint Pancras 072 56 430 23 www.pausjohannesschool.nl

Cookie instellingen