Soorten opvang

Kinderdagopvang

Heeft u kinderopvang nodig in Langedijk of Heerhugowaard voor uw kind van 0-4 jaar, terwijl u zelf moet werken? U kunt uw kind met een gerust hart brengen bij één van onze kinderdagverblijven. Onze pedagogisch medewerkers zijn zeer betrokken, sluiten zoveel mogelijk aan op het ritme van thuis en bieden professionele opvoedondersteuning. Er is veel aandacht voor spelen, sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijke aandacht. Uw kind ziet steeds een bekend gezicht en daardoor krijgt uw kind een geborgen en veilige omgeving aangeboden.  Onze kinderdagverblijven liggen verspreid over de gemeente Langedijk en Heerhugowaard. Zo hebben wij een kinderdagverblijf in: Sint Pancras (de Stampertjes en Twiddel) Broek op Langedijk (de Tierlantijn en Jungle Rock) Noord Scharwoude (de PetteVlet) Oudkarspel (KDV Minibaai en de Buitenbanjers) Heerhugowaard (KDV De Helix) Afhankelijk van de locatie werken wij  met verticale en/of horizontale groepen. Bij Twiddel en de PetteVlet hebben wij ook een 3+ groep.  Positieve benadering voor een positief respons Onze pedagogische meerwaarde ligt met name in het stimuleren van de ontwikkeling van het kind in al haar facetten. Kinderen maken op jonge leeftijd kennis met andere kinderen en leren met hen te spelen. Zo leren zij te delen met anderen en ook andere verzorgers te vertrouwen. Deze basis is van grote invloed op hun verdere (sociale) ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk om kinderen positief te bekrachtigen, omdat kinderen (en uiteraard niet alleen kinderen) een positieve respons geven op een positieve benadering.   Ieder kind is welkom Onze deuren staan open voor alle kinderen die kinderopvang nodig hebben, ongeacht levensovertuiging, herkomst of levenswijze. Ook kinderen met een lichamelijke of fysieke beperking zijn bij ons welkom, voor zover de begeleiding van deze kinderen binnen onze mogelijkheden ligt. Bij kinderen waarbij de ontwikkeling anders verloopt, wordt samen met de ouders en eventueel samenwerkende instanties als Parlan (Alert4You), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), MEE, een individueel ontwikkelingsplan opgesteld. U kunt bij ons terecht voor hele dagopvang of voor flexibele opvang. Wij bieden u een jaarcontract van 52 weken. Voor informatie over de kosten kunt u gebruik maken van onze rekenhulp of contact opnemen met afdeling Planning & Plaatsing, telefoon 0226-320208, keuzetoets 1. Een overzicht van de locaties vindt u ook onder de pagina 'Locaties'. Aanmelden voor kinderopvang in Langedijk of Heerhugowaard kunt u doen via de button bovenaan de pagina.

Peuteropvang

Bij Allente vinden wij het belangrijk dat een kind zich kan ontplooien en ontwikkelen in een veilige en ontspannen omgeving, waar alles draait om het kind. Dat geldt ook voor onze peuteropvang in Heerhugowaard en Langedijk.  Wij werken met de ontwikkelingsgerichte VVE methode Startblokken. VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie en speelt een steeds belangrijkere rol bij de ontwikkeling van peuters als voorbereiding op de basisschool. Startblokken speelt in op de belevingswereld van het kind en is erop gericht dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Deze aanpak is behalve op taal, ook gericht op de sociaal-emotionele en op de cognitieve ontwikkeling van het kind. Op het gebied van rekenen kijken wij bijvoorbeeld of het kind kan tellen en begrippen als groot, groter, grootst, licht en zwaar begrijpt. Op het sociaal-emotionele vlak kijken we bijvoorbeeld naar het samenspel en het omgaan met elkaar. We stimuleren de persoonlijke zelfstandigheid. De kinderen mogen, in hun eigen tempo, de wereld ontdekken. Na de peuteropvang is de basisschool nog maar een kleine stap.   Wet Kinderopvang voor kinderopvangtoeslag Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dat betekent dat werkende ouders kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Bent u benieuwd wat uw netto bijdrage is? Bezoek dan onze rekentool op de website. Ons tarief is inclusief eten, drinken en luiers. Informatie over kinderopvangtoeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl.   Kostwinnersgezinnen Allente heeft de afspraak met de gemeente dat ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (kostwinnersgezinnen) een tegemoetkoming kunnen krijgen als zij gebruik maken van de peuteropvang bij Allente. Deze tegemoetkoming is voor maximaal twee ochtenden per week, gedurende 40 weken en geldt voor peuters vanaf 2 jaar. U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage volgens de VNG tabel ouderbijdrage peuterwerk. Om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke bijdrage, dient u aan te tonen dat u onder de kostwinnersregeling valt.   VVE indicatie Ook kunnen ouders met een peuter die een indicatie heeft voor VVE (voor- en vroegschoolse educatie) of SMI (sociale medische indicatie) bij Allente terecht. De indicatie voor VVE wordt afgegeven door het consultatiebureau. Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u met een VVE indicatie in aanmerking komen voor een gemeentelijke regeling. Deze regeling geldt voor maximaal 3 ochtenden per week voor peuters vanaf 2 jaar en 3 maanden. Dit geldt voor opvang gedurende de schoolweken. Ook bij een tegemoetkoming voor VVE betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage volgens de VNG tabel ouderbijdrage peuterwerk voor maximaal 2 dagdelen. U hoeft voor het derde dagdeel geen eigen bijdrage te betalen. Indien uw kind een VVE indicatie heeft, en u heeft recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u een beroep doen op de kinderopvangtoeslag vanuit de wet kinderopvang. Het derde dagdeel wordt geheel gefinancierd vanuit de gemeente. Wij factureren de 40 weken peuteropvang in 10 termijnen; voor de maanden juli en augustus krijgt u geen factuur.   Meer informatie of aanmelden? Voor informatie kunt u terecht bij een van de afdeling Planning en Plaatsing: telefoon 0226-320208 keuzetoets 1 of per e-mail naar [email protected] Aanmelden kunt u doen via de button bovenaan de pagina.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang (BSO): uitdagend, sportief, creatief en vooral leuk! Samen spelen, ontdekken, grenzen leren kennen, je gewaardeerd voelen, vriendschappen sluiten: dat is het leven van kinderen in de basisschoolleeftijd. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Daar sluit de BSO van Allente in Heerhugowaard en Langedijk zoveel mogelijk bij aan. Onze BSO is er voor kinderen vanaf vier jaar totdat zij overgaan naar het voortgezet onderwijs. Uw kind kan bij ons terecht voor schooltijd, na schooltijd, op vrije dagen en in vakanties. Het is een plek waar voor ieder kind wat te beleven is. De pedagogisch medewerkers plannen iedere dag verschillende activiteiten: sport en spel, knutselen, toneel, muziek en nog veel meer. Er zijn uitstapjes en workshops van dansles tot voetbaltraining. De kinderen kunnen zich ook lekker met een boek terugtrekken op de bank of in een luie stoel. Want voorop staat dat BSO voor kinderen vrije tijd moet zijn. Dat wil zeggen dat bijna alles mag en niets moet.   Wat bieden wij? Reguliere BSO In de BSO kunnen kinderen kiezen voor bezigheden die aansluiten bij hun leeftijd en belangstelling. Wij bieden in zowel Langedijk als Heerhugowaard activiteiten aan voor de verschillende leeftijdsgroepen: 4 en 5 jaar, 6 en 7 jaar en de 8+ groep.   Sport en Spel BSO Wij bieden ook een speciale Sport en Spel BSO aan. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen in deze buitenschoolse opvang meedoen aan sport, spel en bewegen. Het aanbod van activiteiten varieert van voetbal, handbal, hockey en atletiek tot een eigen creatieve invulling van diverse balsporten, dans en/of recreatief spel. Hebben kinderen zelf ideeën voor een activiteit of toernooi, dan kunnen ze dit samen met de medewerkers opzetten. Het doel van deze sportieve BSO is om alle kinderen te motiveren tot sport, spel en bewegen.    Zwemles bij de BSO Wij bieden ook zwemles aan in samenwerking met Zwemschool De Geus, onderdeel van De Geus Langedijk, onder leiding van een gediplomeerd zweminstructeur. De kinderen worden dan vanuit de BSO locatie naar zwemles gebracht. Zij worden altijd begeleid door een pedagogisch medewerker die helpt met aan- en uitkleden. Zij is ook tijdens de zwemles aanwezig in het water. Op deze manier ondersteunt zij de zweminstructeur en zorgt zij ervoor dat de kinderen zich ook in het water veilig en vertrouwd voelen.  De Zwem BSO is voor kinderen uit Sint Pancras en Broek op Langedijk. Lees hier meer over de Zwem BSO.   Natuur BSO De natuur ontdekken en je vrij voelen is een uitgangspunt bij de Natuur BSO, De Vrijbuiters. Elk seizoen en elk weertype biedt specifieke mogelijkheden. Wat groeit er allemaal in de lente? Waterspellen in de zomer, huttenbouwen en paddenstoelen zoeken in de herfst en sleeën in de winter. Elk seizoen kunnen er natuurgerelateerde activiteiten worden aangeboden.  Uw kind kan ook bij ons terecht voor de voorschoolse opvang (VSO). Onze BSO locaties zijn gevestigd in diverse basisscholen of liggen in de buurt van de scholen. We halen uw kind op van school, lopend of met onze eigen personenbusjes.   Vakantie en studiedagen Tijdens de schoolvakanties bieden wij vakantieopvang aan. Als u een regulier contract heeft, zijn de vakanties en studiedagen bij de prijs inbegrepen. Er bestaat een mogelijkheid tot het afnemen van extra dagdelen. Deze worden dan apart in rekening gebracht.   Nieuwsgierig? Onze BSO locaties vindt u onder keuzemenu locaties. Benieuwd naar uw netto kosten? Ga naar onze rekentool. Aanmelden kan via de button bovenaan de pagina.

Flexibele opvang

Onze flexibele opvang is onderverdeeld in 2 producten: Kinderdagopvang (0-4) Buitenschoolse opvang (BSO) Flexibele opvang valt onder de Wet Kinderopvang. Onder bepaalde voorwaarden kunt u hiervoor kinderopvang toeslag aanvragen. Voor meer informatie: zie www.toeslagen.nl. Nieuwe aanvragen voor kinderopvangtoeslag moeten uiterlijk binnen een maand na de startdatum aangevraagd worden. Als u flexibele opvang bij Allente afneemt, dan gelden de hieronder genoemde afspraken: Reserveren en afmelden van dagdelen altijd via het ouderportaal. Niet afgenomen uren vervallen aan het eind van het kwartaal. Extra afgenomen uren vraagt u aan 'Op rekening' en worden iedere maand in rekening gebracht rond de 15e van de maand. Bij een combinatie van flexibele opvang en reguliere opvang, vervalt de verplichte afname van 30 uur per maand. Reservering van dagdelen minstens 15 dagen vooraf, daarna op basis van beschikbaarheid. Annuleren van een gereserveerde dag is mogelijk tot 2 weken voor de betreffende dag. Ruilen: Flexibele opvangdagen kunnen niet worden geruild. Hieronder vindt u meer informatie over flexibele kinderdagopvang, ook bij Jungle Rock en voor de BSO.   Flexibele kinderdagopvang Wij bieden flexibele opvang aan bij de volgende Allente kinderdagverblijven. De Stampertjes (Sint Pancras) Jungle Rock (Broek op Langedijk) De Tierlantijn (Broek op Langedijk) De PetteVlet (Noord-Scharwoude) De Helix (Heerhugowaard) Ervaring leert dat deze vorm van opvang een aangepaste aanpak van de pedagogisch medewerkers vraagt en daarnaast ook meer flexibele werktijden; er zijn vast breng- en haalmomenten en het dagprogramma wordt afgestemd op de aanwezigheid van de kinderen. Bij het opstellen van het dagprogramma wordt vooral gekeken naar de structuur en rust voor de kinderen. Om bovengenoemde redenen hebben wij ervoor gekozen om flexibele opvang per vestiging aan te bieden op een speciaal daarvoor bestemde groep. In deze groep is de flexibele opvang een aanvulling op de vaste, structurele opvang, wat zorgt voor een stabiele basis. Als u al vaste dagen afneemt op het kinderdagverblijf en deze dagen inwisselt voor meer flexibiliteit, wordt uw kind overgeplaatst naar de groep die aangewezen is voor flexibele opvang. Wij hechten grote waarde aan regelmaat voor het kind. Voor de flexibele dagopvang gelden de hier boven geldende afspraken, aangevuld met: Minimale afname van 30 uur per maand. U kunt u deze uren spreiden over een kwartaal, met een totale minimale afname van 90 uur per kwartaal.   Flexibele dagopvang bij Jungle Rock (Broek op Langedijk) Bij Jungle Rock kunt u flexible dagopvang afnemen, maar geldt er geen minimale afname per periode. U vraagt de opvangdagen aan en betaalt alleen deze uren. Na inschrijving krijgt u een 0-urencontract en inloggegevens van het ouderportaal. Voor Jungle Rock gelden de hierboven genoemde regels, aangevuld met Minimale afname: Per opvangdag geldt een minimale afname van 3 uur, afname per half uur.   Flexibele opvang bij de BSO Allente biedt mogelijkheden voor flexibele voor- en naschoolse opvang. Dat is handig als u zelf onregelmatig werkt of niet iedere week dezelfde dagen opvang nodig heeft.  Voor de flexibele BSO gelden de hierboven geldende regels, aangevuld met het minimaal aantal af te nemen uren. - Flexcontract BSO minimaal 10 uur per maand. - Flexcontract VSO minimaal 3 uur per maand.

Cookie instellingen