Soorten opvang

Kinderdagopvang

Heeft u kinderopvang nodig in Langedijk of Heerhugowaard voor uw kind van 0-4 jaar, terwijl u zelf moet werken? U kunt uw kind met een gerust hart brengen bij één van onze kinderdagverblijven. Onze pedagogisch medewerkers zijn zeer betrokken, sluiten zoveel mogelijk aan op het ritme van thuis en bieden professionele opvoedondersteuning. Er is veel aandacht voor spelen, sociaal-emotionele ontwikkeling en persoonlijke aandacht. Uw kind ziet steeds een bekend gezicht en daardoor krijgt uw kind een geborgen en veilige omgeving aangeboden.  Onze kinderdagverblijven liggen verspreid over de gemeente Dijk & Waard. Zo hebben wij een kinderdagverblijf in: Sint Pancras (de Stampertjes en Twiddel) Broek op Langedijk (de Tierlantijn en Jungle Rock) Noord Scharwoude (de PetteVlet) Oudkarspel (KDV Minibaai en de Buitenbanjers) Heerhugowaard (KDV De Helix) Afhankelijk van de locatie werken wij  met verticale en/of horizontale groepen. Bij Twiddel en de PetteVlet hebben wij ook een 3+ groep.  Positieve benadering voor een positief respons Onze pedagogische meerwaarde ligt met name in het stimuleren van de ontwikkeling van het kind in al haar facetten. Kinderen maken op jonge leeftijd kennis met andere kinderen en leren met hen te spelen. Zo leren zij te delen met anderen en ook andere verzorgers te vertrouwen. Deze basis is van grote invloed op hun verdere (sociale) ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk om kinderen positief te bekrachtigen, omdat kinderen (en uiteraard niet alleen kinderen) een positieve respons geven op een positieve benadering.   Ieder kind is welkom Onze deuren staan open voor alle kinderen die kinderopvang nodig hebben, ongeacht levensovertuiging, herkomst of levenswijze. Ook kinderen met een lichamelijke of fysieke beperking zijn bij ons welkom, voor zover de begeleiding van deze kinderen binnen onze mogelijkheden ligt. Bij kinderen waarbij de ontwikkeling anders verloopt, wordt samen met de ouders en eventueel samenwerkende instanties als Parlan (Alert4You), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), MEE, een individueel ontwikkelingsplan opgesteld. U kunt bij ons terecht voor hele dagopvang of voor flexibele opvang. Wij bieden u een jaarcontract van 52 weken. Voor informatie over de kosten kunt u gebruik maken van onze rekenhulp of contact opnemen met afdeling Planning & Plaatsing, telefoon 0226-320208, keuzetoets 1. Een overzicht van de locaties vindt u ook onder de pagina 'Locaties'. Aanmelden voor kinderopvang in Langedijk of Heerhugowaard kunt u doen via de button bovenaan de pagina.

Peuteropvang

Bij Allente vinden wij het belangrijk dat een kind zich kan ontplooien en ontwikkelen in een veilige en ontspannen omgeving, waar alles draait om het kind. Dat geldt ook voor onze peuteropvang in Heerhugowaard en Langedijk.  Wij werken met de ontwikkelingsgerichte VVE methode Startblokken. VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie en speelt een steeds belangrijkere rol bij de ontwikkeling van peuters als voorbereiding op de basisschool. Startblokken speelt in op de belevingswereld van het kind en is erop gericht dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Deze aanpak is behalve op taal, ook gericht op de sociaal-emotionele en op de cognitieve ontwikkeling van het kind. Op het gebied van rekenen kijken wij bijvoorbeeld of het kind kan tellen en begrippen als groot, groter, grootst, licht en zwaar begrijpt. Op het sociaal-emotionele vlak kijken we bijvoorbeeld naar het samenspel en het omgaan met elkaar. We stimuleren de persoonlijke zelfstandigheid. De kinderen mogen, in hun eigen tempo, de wereld ontdekken. Na de peuteropvang is de basisschool nog maar een kleine stap. Onze peuteropvang locaties liggen verspreid over de gemeente Dijk & Waard en Alkmaar. Zo hebben wij een peuteropvang in: Sint Pancras (de Peutertuin) Broek op Langedijk (de Tierlantijn) Noord-Scharwoude (de Ottertjes) Oudkarspel (de Kleine Baai) Heerhugowaard (PO De Helix, PO de Carrousel, PO De Poolster, De Kleine Braam en De Ukkehut, PO Atalanta)   Wet Kinderopvang voor kinderopvangtoeslag Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dat betekent dat werkende ouders kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Bent u benieuwd wat uw netto bijdrage is? Bezoek dan onze rekentool op de website. Ons tarief is inclusief eten, drinken en luiers. Informatie over kinderopvangtoeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl.   Kostwinnersgezinnen Allente heeft de afspraak met de gemeente dat ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (kostwinnersgezinnen) een tegemoetkoming kunnen krijgen als zij gebruik maken van de peuteropvang bij Allente. Deze tegemoetkoming is voor maximaal twee ochtenden per week, gedurende 40 weken en geldt voor peuters vanaf 2 jaar. U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage volgens de VNG tabel ouderbijdrage peuterwerk. Om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke bijdrage, dient u aan te tonen dat u onder de kostwinnersregeling valt.   VVE indicatie Ook kunnen ouders met een peuter die een indicatie heeft voor VVE (voor- en vroegschoolse educatie) of SMI (sociale medische indicatie) bij Allente terecht. De indicatie voor VVE wordt afgegeven door het consultatiebureau. Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u met een VVE indicatie in aanmerking komen voor een gemeentelijke regeling. Deze regeling geldt voor maximaal 4 dagdelen per week voor peuters vanaf 2,5 jaar. Dit geldt voor opvang gedurende de schoolweken. Ook bij een tegemoetkoming voor VVE betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage volgens de VNG tabel ouderbijdrage peuterwerk voor maximaal 2 dagdelen. U hoeft voor het derde dagdeel geen eigen bijdrage te betalen. Indien uw kind een VVE indicatie heeft, en u heeft recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u een beroep doen op de kinderopvangtoeslag vanuit de wet kinderopvang. Het derde dagdeel wordt geheel gefinancierd vanuit de gemeente. Wij factureren de 40 weken peuteropvang in 10 termijnen; voor de maanden juli en augustus krijgt u geen factuur.   Meer informatie of aanmelden? Voor informatie kunt u terecht bij een van de afdeling Planning en Plaatsing: telefoon 0226-320208 keuzetoets 1 of per e-mail naar [email protected]. Aanmelden kunt u doen via de button bovenaan de pagina.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang (BSO): uitdagend, sportief, creatief en vooral leuk! Samen spelen, ontdekken, grenzen leren kennen, je gewaardeerd voelen, vriendschappen sluiten: dat is het leven van kinderen in de basisschoolleeftijd. Zeker oudere kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen. Daar sluit de BSO van Allente in Heerhugowaard en Langedijk zoveel mogelijk bij aan. Onze BSO is er voor kinderen vanaf vier jaar totdat zij overgaan naar het voortgezet onderwijs. Uw kind kan bij ons terecht voor schooltijd, na schooltijd, op vrije dagen en in vakanties. Het is een plek waar voor ieder kind wat te beleven is. De pedagogisch medewerkers plannen iedere dag verschillende activiteiten: sport en spel, knutselen, toneel, muziek en nog veel meer. Er zijn uitstapjes en workshops van dansles tot voetbaltraining. De kinderen kunnen zich ook lekker met een boek terugtrekken op de bank of in een luie stoel. Want voorop staat dat BSO voor kinderen vrije tijd moet zijn. Dat wil zeggen dat bijna alles mag en niets moet. Onze BSO's liggen verspreid over de gemeente Dijk & Waard. Zo hebben wij een buitenschoolse opvang in: Sint Pancras (de Torenkamer, BSO De Hasselbraam, Muizenhol, Spijtebijt en de Vrijbuiters) Broek op Langedijk (Waaidorp en De Krullevaar) Noord Scharwoude ('t Honk, Wiplala en Ziezo) Oudkarspel (Bontebaai) Heerhugowaard (BSO De Helix, BSO de Poolster en BSO Atalanta) Onze BSO locaties zijn gevestigd in diverse basisscholen of liggen in de buurt van de scholen. We halen uw kind op van school, lopend of met onze eigen personenbusjes.   Wat bieden wij? Reguliere BSO In de BSO kunnen kinderen kiezen voor bezigheden die aansluiten bij hun leeftijd en belangstelling. Wij bieden in zowel Langedijk als Heerhugowaard activiteiten aan voor de verschillende leeftijdsgroepen: 4 en 5 jaar, 6 en 7 jaar en de 8+ groep. Sport en Spel BSO Wij bieden ook een speciale Sport en Spel BSO aan. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen in deze buitenschoolse opvang meedoen aan sport, spel en bewegen. Het aanbod van activiteiten varieert van voetbal, handbal, hockey en atletiek tot een eigen creatieve invulling van diverse balsporten, dans en/of recreatief spel. Hebben kinderen zelf ideeën voor een activiteit of toernooi, dan kunnen ze dit samen met de medewerkers opzetten. Het doel van deze sportieve BSO is om alle kinderen te motiveren tot sport, spel en bewegen. De Sport en Spel BSO's vindt u hier: 't Honk in Zuid-Scharwoude Waaidorp in Broek op Langedijk Torenkamer in St. Pancras Zwemles bij de BSO Wij bieden ook zwemles aan in samenwerking met Zwemschool De Geus, onderdeel van De Geus Langedijk, onder leiding van een gediplomeerd zweminstructeur. De kinderen worden dan vanuit de BSO locatie naar zwemles gebracht. Zij worden altijd begeleid door een pedagogisch medewerker die helpt met aan- en uitkleden. Zij is ook tijdens de zwemles aanwezig in het water. Op deze manier ondersteunt zij de zweminstructeur en zorgt zij ervoor dat de kinderen zich ook in het water veilig en vertrouwd voelen.  De Zwem BSO is voor kinderen uit Sint Pancras en Broek op Langedijk. Lees hier meer over de Zwem BSO. Natuur BSO De natuur ontdekken en je vrij voelen is een uitgangspunt bij de Natuur BSO, De Vrijbuiters. Elk seizoen en elk weertype biedt specifieke mogelijkheden. Wat groeit er allemaal in de lente? Waterspellen in de zomer, huttenbouwen en paddenstoelen zoeken in de herfst en sleeën in de winter. Elk seizoen kunnen er natuurgerelateerde activiteiten worden aangeboden.  Vakantie en studiedagen Tijdens de schoolvakanties bieden wij vakantieopvang aan. Als u een regulier contract heeft, zijn de vakanties en studiedagen bij de prijs inbegrepen. Er bestaat een mogelijkheid tot het afnemen van extra dagdelen. Deze worden dan apart in rekening gebracht.   Nieuwsgierig? Benieuwd naar uw netto kosten? Ga naar onze rekentool. Aanmelden kan via de button bovenaan de pagina.

Cookie instellingen