Flexibele opvang

Onze flexibele opvang is onderverdeeld in 2 producten:
  • Kinderdagopvang (0-4)
  • Buitenschoolse opvang (BSO)
Flexibele opvang valt onder de Wet Kinderopvang. Onder bepaalde voorwaarden kunt u hiervoor kinderopvang toeslag aanvragen. Voor meer informatie: zie www.toeslagen.nl. Nieuwe aanvragen voor kinderopvangtoeslag moeten uiterlijk binnen een maand na de startdatum aangevraagd worden.

Als u flexibele opvang bij Allente afneemt, dan gelden de hieronder genoemde afspraken:
  • Reserveren en afmelden van dagdelen altijd via het ouderportaal.
  • Niet afgenomen uren vervallen aan het eind van het kwartaal. Extra afgenomen uren vraagt u aan 'Op rekening' en worden iedere maand in rekening gebracht rond de 15e van de maand.
  • Reservering van dagdelen minstens 15 dagen vooraf, daarna op basis van beschikbaarheid.
  • Annuleren van een gereserveerde dag is mogelijk tot 2 weken voor de betreffende dag.
  • Ruilen: Flexibele opvangdagen kunnen niet worden geruild.

Hieronder vindt u meer informatie over flexibele kinderdagopvang, ook bij Jungle Rock en voor de BSO.
 

Flexibele kinderdagopvang

Wij bieden flexibele opvang aan bij de volgende Allente kinderdagverblijven. Ervaring leert dat deze vorm van opvang een aangepaste aanpak van de pedagogisch medewerkers vraagt en daarnaast ook meer flexibele werktijden; er zijn vast breng- en haalmomenten en het dagprogramma wordt afgestemd op de aanwezigheid van de kinderen. Bij het opstellen van het dagprogramma wordt vooral gekeken naar de structuur en rust voor de kinderen.

Om bovengenoemde redenen hebben wij ervoor gekozen om flexibele opvang per vestiging aan te bieden op een speciaal daarvoor bestemde groep. In deze groep is de flexibele opvang een aanvulling op de vaste, structurele opvang, wat zorgt voor een stabiele basis. Als u al vaste dagen afneemt op het kinderdagverblijf en deze dagen inwisselt voor meer flexibiliteit, wordt uw kind overgeplaatst naar de groep die aangewezen is voor flexibele opvang.
Wij hechten grote waarde aan regelmaat voor het kind.

Voor de flexibele dagopvang gelden de hier boven geldende afspraken, aangevuld met:
Minimale afname van 30 uur per maand. U kunt u deze uren spreiden over een kwartaal, met een totale minimale afname van 90 uur per kwartaal.
 

Flexibele dagopvang bij Jungle Rock (Broek op Langedijk)

Bij Jungle Rock kunt u flexible dagopvang afnemen, maar geldt er geen minimale afname per periode. U vraagt de opvangdagen aan en betaalt alleen deze uren. Na inschrijving krijgt u een 0-urencontract en inloggegevens van het ouderportaal.
Voor Jungle Rock gelden de hierboven genoemde regels, aangevuld met
Minimale afname: Per opvangdag geldt een minimale afname van 3 uur, afname per half uur.
 

Flexibele opvang bij de BSO

Allente biedt mogelijkheden voor flexibele voor- en naschoolse opvang. Dat is handig als u zelf onregelmatig werkt of niet iedere week dezelfde dagen opvang nodig heeft. 
Voor de flexibele BSO gelden de hierboven geldende regels, aangevuld met het minimaal aantal af te nemen uren.

- Flexcontract BSO minimaal 10 uur per maand.
- Flexcontract VSO minimaal 3 uur per maand.
Cookie instellingen