Peuteropvang

Bij Allente vinden wij het belangrijk dat een kind zich kan ontplooien en ontwikkelen in een veilige en ontspannen omgeving, waar alles draait om het kind. Dat geldt ook voor onze peuteropvang in Heerhugowaard en Langedijk. 

Wij werken met de ontwikkelingsgerichte VVE methode Startblokken. VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie en speelt een steeds belangrijkere rol bij de ontwikkeling van peuters als voorbereiding op de basisschool. Startblokken speelt in op de belevingswereld van het kind en is erop gericht dat kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen. Deze aanpak is behalve op taal, ook gericht op de sociaal-emotionele en op de cognitieve ontwikkeling van het kind. Op het gebied van rekenen kijken wij bijvoorbeeld of het kind kan tellen en begrippen als groot, groter, grootst, licht en zwaar begrijpt. Op het sociaal-emotionele vlak kijken we bijvoorbeeld naar het samenspel en het omgaan met elkaar. We stimuleren de persoonlijke zelfstandigheid. De kinderen mogen, in hun eigen tempo, de wereld ontdekken. Na de peuteropvang is de basisschool nog maar een kleine stap.

Onze peuteropvang locaties liggen verspreid over de gemeente Dijk & Waard en Alkmaar. Zo hebben wij een peuteropvang in:
Sint Pancras (de Peutertuin)
Broek op Langedijk (de Tierlantijn)
Noord-Scharwoude (de Ottertjes)
Oudkarspel (de Kleine Baai)
Heerhugowaard (PO De Helix, PO de Carrousel, PO De Poolster, De Kleine Braam en De Ukkehut, PO Atalanta)
 

Wet Kinderopvang voor kinderopvangtoeslag

Peuteropvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dat betekent dat werkende ouders kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Bent u benieuwd wat uw netto bijdrage is? Bezoek dan onze rekentool op de website. Ons tarief is inclusief eten, drinken en luiers. Informatie over kinderopvangtoeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl.

 

Kostwinnersgezinnen

Allente heeft de afspraak met de gemeente dat ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (kostwinnersgezinnen) een tegemoetkoming kunnen krijgen als zij gebruik maken van de peuteropvang bij Allente. Deze tegemoetkoming is voor maximaal twee ochtenden per week, gedurende 40 weken en geldt voor peuters vanaf 2 jaar. U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage volgens de VNG tabel ouderbijdrage peuterwerk. Om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke bijdrage, dient u aan te tonen dat u onder de kostwinnersregeling valt.
 

VVE indicatie

Ook kunnen ouders met een peuter die een indicatie heeft voor VVE (voor- en vroegschoolse educatie) of SMI (sociale medische indicatie) bij Allente terecht. De indicatie voor VVE wordt afgegeven door het consultatiebureau.
  • Indien u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag kunt u met een VVE indicatie in aanmerking komen voor een gemeentelijke regeling. Deze regeling geldt voor maximaal 4 dagdelen per week voor peuters vanaf 2,5 jaar. Dit geldt voor opvang gedurende de schoolweken. Ook bij een tegemoetkoming voor VVE betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage volgens de VNG tabel ouderbijdrage peuterwerk voor maximaal 2 dagdelen. U hoeft voor het derde dagdeel geen eigen bijdrage te betalen.
  • Indien uw kind een VVE indicatie heeft, en u heeft recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u een beroep doen op de kinderopvangtoeslag vanuit de wet kinderopvang. Het derde dagdeel wordt geheel gefinancierd vanuit de gemeente.

Wij factureren de 40 weken peuteropvang in 10 termijnen; voor de maanden juli en augustus krijgt u geen factuur.
 

Meer informatie of aanmelden?

Voor informatie kunt u terecht bij een van de afdeling Planning en Plaatsing: telefoon 0226-320208 keuzetoets 1 of per e-mail naar [email protected].

Aanmelden kunt u doen via de button bovenaan de pagina.
Cookie instellingen