BSO noodopvang

Aanvragen noodopvang BSO

Noodopvang buiten schooltijd (BSO/VSO) is alleen beschikbaar voor ouders die al een contract bij Allente hebben en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Aanmelden voor nooopvang kan via het Ouderportaal van de opvang.
Aanmelden kan via het volgende schema:
 
Aanvraagdag Deadline
Maandag Vrijdag12.00 uur
Dinsdag Zaterdag 23.59 uur
Woensdag Zondag 23.59 uur
Donderdag Maandag 23.59 uur
Vrijdag Dinsdag 23.59 uur

Let op: aanmeldingen voor de maandag die op vrijdags na 12.00 uur binnen komen, worden niet meer in behandeling genomen. 
Is uw kind niet aangemeld? Dan kan uw kind helaas niet blijven, omdat de personele bezetting daar niet op gepland is.
 

Voor wie noodopvang?

We willen graag nogmaals het volgende benadrukken t.a.v. de noodopvang tijdens de lockdown:
  • De noodopvang is alleen open voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen. 
  • Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, en de partner niet, is het nadrukkelijk verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Alleen als dat echt niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de noodopvang.
  • Noodopvang onder schooltijd gebeurt op de scholen. Daar wordt geen onderwijs gegeven, uw kind volgt het programma van het thuisonderwijs, voor zover dat mogelijk is.
  • Noodopvang buiten schooltijd gebeurt bij de opvang en is alleen beschikbaar voor ouders die al een contract bij Allente hebben en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken.

Locaties noodopvang  

Gesloten locatie Gaat naar locatie
Torenkamer Hasselbraam
De Boei Hasselbraam
Waaidorp Krullevaar
't Honk Ziezo
Spijtebijt Muizenhol

Cookie instellingen