Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

Maakte u voor de sluiting al gebruik van de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang? En betaalde u uw rekening voor de eigen bijdrage ook tijdens de sluiting van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 (voor dagopvang en gastouderopvang) en van 16 december tot 19 april 2021 (BSO) volledig door? Dan ontvangt u een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage. Soms is de tegemoetkoming hoger of lager dan de betaalde eigen bijdrage. Dat kan omdat de tegemoetkoming wordt berekend met de maximale uurprijs. Ook ouders met cruciale beroepen die gebruik maakten van de noodopvang krijgen een tegemoetkoming.

Voor de tegemoetkoming eigen bijdrage zijn er 3 doelgroepen:
  1. Tegemoetkoming voor ouders met kinderopvangtoeslag
Ouders die kinderopvangtoeslag krijgen voor de kosten van kinderopvang zullen een tegemoetkoming ontvangen voor hun eigen bijdrage. U krijgt de tegemoetkoming van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) automatisch op uw rekening. U hoeft hier niets voor te doen. Nu de heropeningsdatum van de BSO bekend is, zullen Toeslagen en de SVB alles in het werk zetten de tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan deze ouders. 

Om de juiste tegemoetkoming te ontvangen zijn 2 zaken belangrijk voor ouders:
  • Gegevens Belastingdienst controleren. U hoeft uw kinderopvangtoeslag niet vanwege de sluiting aan te passen. Wel is het belangrijk om uw gegevens voor de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst over uw normale gebruik actueel te houden. Bijvoorbeeld als het aantal uren in uw contract of uw inkomen verandert. Zie ook de uitgebreidere info onderaan deze pagina.
  • Factuur doorbetalen: U moet de factuur van de kinderopvang betalen, anders krijgt u geen toeslag meer. Als ouders de factuur niet doorbetalen of het contract opzeggen, vervalt voor de periode waar de factuur over gaat het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld. Daarnaast verliest u dan uw plek op de kinderopvang.
Meer informatie en de planning over de vergoeding, vindt u hier.
  1. Tegemoetkoming opvang gesubsidieerd door gemeente
Maakt u gebruik van opvang die gesubsidieerd is door de gemeente? En betaalde u uw rekening voor een eigen bijdrage ook tijdens de sluiting van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 (voor dagopvang en gastouderopvang) en van 16 december tot 19 april 2021 (BSO) volledig door? Dan krijgt u over deze periode een tegemoetkoming via Allente.
  1. Tegemoetkoming voor kinderopvang zonder kinderopvangtoeslag of gemeentesubsidie
Maakt u gebruik van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang zonder kinderopvangtoeslag of een bijdrage van de gemeente? En betaalde u uw rekening ook tijdens de sluiting volledig door? Dan kunt u tot en met 15 juli 2021 een aanvraag doen voor de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO zonder overheidsvergoeding (TTKZO). Dit is een tegemoetkoming voor de kosten die u betaalde tijdens sluitingsperiode 1 in het voorjaar 2020 en tijdens sluitingsperiode 2 eind 2020 en begin 2021. Meer informatie over de aanvraag vindt u hier.

Sluitingsperiode 1 was van:
•    16 maart 2020 tot en met 10 mei 2020 voor de dagopvang en gastouderopvang
•    16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 voor de buitenschoolse opvang (BSO)
Sluitingsperiode 2 was van:
•    16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 voor de dagopvang en gastouderopvang
•    16 december 2020 tot en met 18 april 2021 voor de BSO

Geen recht op TTKZO
U heeft geen recht op een TTKZO tegemoetkoming:
•    voor uren kinderopvang waarvoor een gemeentelijke financiering bestaat (uren kinderopvang op basis van VE, Sociaal medische indicatie of peuteraanbod),
•    voor uren kinderopvang in het kader van noodopvang
•    als u over de betreffende sluitingsperiode recht heeft (gehad) op een tegemoetkoming voor ouders met kinderopvangtoeslag (Tijdelijke tegemoetkoming KO).
Cookie instellingen