Corona, maatregelen en noodopvang

De scholen, het kinderdagverblijf en de peuteropvang zijn weer open. Echter, wel onder bepaalde maatregelen.
 

Beslisboom bij verkoudheid

Heeft uw kind verkoudheidsverschijnselen. Loop dan de stappen na in deze beslisboom.

Beslisboom bij verkouden kinderen 0 jaar t/m groep 8
Decision tree from age 0 up to group 8 primary school
 

Aanmelden BSO noodopvang

De reguliere BSO gaat 19 april weer open.
Aanmelden voor de noodopvang kan alleen als u werkt in een cruciaal beroep en u de opvang echt op geen enkele andere wijze kunt organiseren. We moeten immers met z'n allen werken om het aantal corona besmettingen naar beneden te krijgen.

Lees hier hoe u BSO noodopvang kunt aanvragen.
 

Tegemoetkoming eigen bijdrage

Lees hier meer over de tegemoetkoming van de eigen bijdrage tijdens de sluiting van de kinderopvang. 
 

Protocol

Protocol Kinderopvang
De brancheorganisaties in de Kinderopvang hebben een protocol hiervoor opgesteld in samenwerking met SZW. Het dient als handreiking voor de sector bij het inregelen van de kinderopvang in Corona tijd. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne. Dit protocol wordt continue aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk of veranderingen vanuit het kabinet.
U vindt het protocol hier.

Protocol onderwijs
De meest recente versie van het protocol basisonderwijs vindt u hier.
 

Overleg met de Ouderraad

Wilt u overleggen met andere ouders? Stel uw vraag aan de Ouderraad.
Cookie instellingen