LOR Noord

Voorstellen: Herminda Vleems, voorzitter LOR Noord

Hoe lang zit je al in de LOR Noord en wat is jouw rol?
Op dit moment van schrijven zit ik anderhalf jaar bij de ouderraad van LOR Noord. Met mijn rol als voorzitter zorg ik voor de informatievoorziening naar de leden van de ouderraad en probeer ik de vergaderingen enigszins gestructureerd te laten verlopen. Onze regiomanager Marieke Ijdema vertelt hoe het er op elke locatie voor staat en welke ontwikkelingen er spelen.

Waarom ben je bij de ouderraad gegaan en wat vind je er leuk aan?
De reden waarom ik deel wilde nemen aan de ouderraad, was omdat mijn beide kinderen betrokken zijn bij Allente door de peuteropvang en BSO. Ook leek het mij een mooie manier om als ‘niet Langedijkse’ in contact te komen met andere ouders. Zelf ben ik werkend in het voortgezet onderwijs, dus qua leeftijd een hele andere doelgroep, maar beiden bezig met jongeren. Het leuke aan de ouderraad is dat er ouders aan deelnemen uit verschillende beroepsgroepen, dus ook met andere kwaliteiten en visies.

Welke locaties vertegenwoordigt LOR Noord?
LOR Noord vertegenwoordigt de PetteVlet, Het Peuterpalet, BSO Ziezo, BSO 't Honk, de Ottertjes, BSO Wiplala, de Kleine Baai, de Minibaai en BSO de Bontebaai en de natuur kinderdagopvang De Buitenbanjers. Oftewel de meest noordelijke locaties van de opvang van Allente.

Waarom is deze ouderraad samengevoegd voor meer locaties?
In heel Langedijk zijn er veel Allente-locaties, van Sint Pancras tot en met Oudkarspel. Wanneer er meerdere ouders van een locatie zelfstandig een ouderraad willen vormen is die mogelijkheid er. Door het bundelen van de krachten kunnen we op deze manier ook locaties van LOR Noord met te weinig ouders in de LOR vertegenwoordigen.

Kan je paar taken opnoemen die je uitvoert in de LOR?
Als ouderraad hebben we voornamelijk een adviserende rol wanneer er keuzes gemaakt moeten worden tav het beleid. Het kan zijn dat er voor een vergadering een adviesaanvraag van het Centraal Bureau (CB) ligt over bijvoorbeeld het pedagogisch beleid of het voedingsbeleid. Van tevoren lees je de adviesaanvraag door en kan je op- en aanmerkingen doorgeven (voor of tijdens) de vergadering. Deze worden vervolgens doorgespeeld naar het CB.

Hoe vaak vergaderen jullie?
De LOR vergadert 4x per jaar. Dus dat is zeker te overzien! De voorzitters van elke LOR komen ook 4x per jaar samen in de zogeheten COR (Centrale Ouderraad) waarbij ze in gesprek gaan met de directie van Allente over de beleidsstukken en andere ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de IKC-vorming.

Wat zou je ouders willen vertellen om ook na te denken over een rol in de ouderraad?
Wanneer je je als ouder betrokken voelt bij de organisatie en graag mee wil denken over ‘het grotere plaatje’, met voornamelijk een adviserende rol, dan is de ouderraad een hele mooie plek om het hier met andere ouders samen over te hebben.

Nog 2 plaatsen vrij
We zijn nog op zoek naar 2 ouders die de LOR Noord komen versterken. Wilt u meedenken en deelnemen in de LOR Noord en zit uw kind op de PetteVlet, de Bontebaai, Ziezo, 't Honk, Wiplala, De Ottertjes, Het Peuterpalet, de Kleine Baai, Minibaai of de Buitenbanjers? Dan komen we graag met u in contact. Stuur een e-mail naar Herminda Vleems via [email protected].
Cookie instellingen